Uutisarkisto 2007

Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme rauhallista jouluaikaa ja haluamme kiittää menestyksekkäästä toimintavuodesta ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä
Järjestöalan referenssit, organisaatioviestinnän hallinta ja monipuolinen ylläpitojärjestelmämme vakuuttivat Muoviteollisuus ry:n kun he hakivat palveluntoimittajaa verkkopalvelunsa uudistamiseksi.
Toteutimme asiakkaallemme Forssan Ammatilliselle Aikuiskoulutuskeskukselle uuden verkkoilmeen perustuen asiakkaan valitseman mainostoimiston luomaan uuteen organisaatioilmeeseen ja markkinointimateriaaliin soveltuvin osin.
FCG Finnish Consulting Group –konsernin verkkopalvelujen uudistamistyöt jatkuvat FCG Koulutus ja konsultointi –liiketoimintaryhmän verkkopalvelun kehittämisprojektilla, jonka keskeisenä toiminnallisena elementtinä on kurssihallintajärjestelmä ja sen integrointi asiakkaan omaan tietohallintajärjestelmään.
Useat teollisuusjärjestöille ja muuhun järjestöviestintään toteutetut asiakasratkaisut, ylläpitojärjestelmämme helppokäyttöisyys, graafinen osaamisemme sekä asiantunteva henkilöstömme vakuuttivat Kumiteollisuus ry:n kun he valitsivat meidät verkkopalvelunsa toteuttajaksi
Ensimmäiset syksyn sivustojulkaisut valmistuivat asiakkaiden sisältötuotannon myötä sovitulla aikataululla.
Laaja, kansainvälinen bio- ja lääkealan portfoliomme, järjestelmämme joustavuus, monipuolisuus ja laajennettavuus, liiketoimintaymmärryksemme sekä graafinen osaamisemme vakuuttivat Life Sciences -alalla toimivan Innomedica Ltd:n kun he hakivat partneria toteuttamaan yritysilmeensä ja verkkopalvelunsa uudistajaa
Toimitetut asiakas- ja jäsenrekisterinratkaisut, järjestelmämme monipuolisuus ja joustavuus sekä asiantuntijapalvelumme vakuuttivat Merenkulkualan tutkimus- ja koulutuskeskuksen kun he valitsivat meidät uusimaan asiakasrekisterinsä
Bio- ja lääkealan portfoliomme täydentyi merkittävällä asiakkuudella, kun Schering-Plough Oy valitsi meidät uudistamaan neuro-onkologeille suunnatun Extranet -pohjaisen tutkijaportaalin teknisen alustaratkaisun ja visuaalisen ilmeen.
Hyvin hoidettu asiakassuhde ja asiakastyytyväisyys Suunnittelukeskus Oy:lle toteutettuun monipuoliseen ja joustavaan järjestelmään poikivat jatkotöinä yrityksen taustalla olevan FCG Finnish Consulting Group –konsernin sivustouudistuksen
Vanhustyön keskusliiton laaja ja monipuolinen liiton eri toimintamuodot kattava verkkopalvelu julkaistiin asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua
Haemme asiantuntijaorganisaatiomme osaksi ratkaisumyyjää vastaamaan uusasiakashankinnasta
Technology Business Research Center (TBRC) -tutkimusyksikön tutkimustoimintaa, projekteja ja julkaisuja esittelevä laaja verkkopalvelu, sisäiseen käyttöön suunniteltu Intranet-palvelu sekä eri tutkimusprojektien laajempaan esittelyyn soveltuva projektisivustopohja otettiin käyttöön asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.
Suunnittelukeskuksen verkkopalvelun sisältötuotannon valmistuttua laaja sekä toiminnoiltaan monipuolinen verkkopalvelu saatiin käyttöön. Myös yrityksen taustalla olevan FCG-konsernin käyttöön toimitettu projektisivustopohja on aktiivisessa käytössä ja asiakas julkaisi jälleen yhden Extranet-pohjaisen projektisivuston Tiehallinnon projektikäyttöön.
Järjestöviestinnän ja toimialan eri palvelumuotojen tuntemus, monipuoliset järjestöpuolelle toteutetut asiakasratkaisut, graafinen osaamisemme sekä helppokäyttöinen ja laajennettavissa oleva eAdmin –ylläpitojärjestelmämme olivat kriteereitä kun Suomen Invalidien Urheiluliitto valitsivat meidän verkkopalvelunsa toimittajaksi.
Toimistomme on muuttanut uusiin, suurempiin toimitiloihin suoraan Aurajoen rantaan. Lähes puoli vuotta kestänyt etsikkoaika on onnellisesti ohi ja kärsivällisyys palkittiin todellisella jackpotilla.
Rekrytoinnin, yhteistyösopimusten ja uusien toimitilojen hankinnan lisäksi alkukevät on jälleen ollut työntäyteinen ja uusia asiakassivustoja on julkaistu. Tyytyväisyys olemassa olevien asiakkaiden keskuudessa on poikinut myös paljon lisätöitä ja kysyntä järjestelmälaajennuksia kohtaan tuntuu kasvavan koko ajan.
Järjestötoiminnan laaja-alainen ymmärrys, useat liitto- ja järjestöpuolelle toteutetut monipuoliset asiakasratkaisut, graafinen osaamisemme sekä helppokäyttöinen ja laajennettavissa oleva eAdmin ylläpitojärjestelmämme vakuuttivat myös Vanhustyön keskusliiton kun he hakivat sopivaa palveluntoimittajaa verkkopalvelunsa uusimiseksi.
Rekrytoinnin ohella olemme hakeneet kasvua solmimalla alkuvuodesta yhteistyösopimuksia omaa osaamistamme täydentävien yritysten ja freelancereiden kanssa, joilla on todellista tarjottavaa oman palvelukonseptimme kannalta ja joita voimme hyödyntää omassa liiketoiminnassamme.
Pitkäaikainen hyvin hoidettu asiakassuhde, toteutetut ratkaisut, ylläpitojärjestelmämme monipuolisuus, laajennettavuus ja joustavuus sekä graafinen osaamisemme olivat keskeisiä tekijöitä kun Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sijaitseva Technology Business Research Center -tutkimusyksikkö valitsivat meidät uudistamaan verkkopalvelunsa.

Meihin luottavat jo