Uutisarkisto 2006

Pitkäaikainen asiakasyhteistyösuhde jatkui Pemamek Oy:n kanssa ja loimme asiakkaalle täysin uuden sivuston perustuen uusimpiin ylläpitoratkaisuihimme sekä graafiseen osaamiseemme.
Toteuttamamme asiakasratkaisut, ylläpitojärjestelmämme monipuolisuus, joustavuus ja laajennettavuus sekä graafinen osaamisemme vakuuttivat Aikuiskoulutuksen kehittämisyhtiö AIKE:n kun he valitsivat meidät verkkopalvelunsa kehityspartneriksi. Uudistaminen kattaa niin sivuston graafisen ilmeen ja käyttöliittymän suunnittelun ja toteuttamisen kuin myös teknisen toteutuksen pyydetystä ylläpitojärjestelmästä sekä sivuston hosting-palvelun.
Olemme julkaisseet kuluvan syksyn aikana useita liitto- ja järjestöasiakkaittemme uusia verkkopalveluja sekä toteuttaneet sivustouudistuksia ja uusia ohjelmistosovelluksia asiakastarpeitten mukaisesti. Niin ikään yritysasiakkaittemme verkkopalveluita on uudistettu järjestelmäpäivitysten sekä ilmeuudistusten myötä.
Olemme laajentaneet jälleen eAdmin –ohjelmistoamme asiakas- ja kohderyhmäviestintään soveltuvien ratkaisujen osalta ja toteuttaneet sähköisten uutiskirjeiden muokkaamiseen ja postituksen hallintaan suunnitellun eMail Direct -ohjelmasovelluksen
Olemme solmineet sopimuksen hirsitaloja valmistavan Vehasen Saha Oy:n verkkopalvelun uudistamiseksi. Uudistaminen kattaa niin sivuston ilmeen ja käyttöliittymän toteuttamisen yhdessä asiakkaan mainostoimiston kanssa kuin myös teknisen toteutuksen pyydetystä ylläpitojärjestelmästä sekä sivuston hosting-palvelun.
Bioalan tuntemuksemme, useat alan asiakasreferenssit ja graafinen osaamisemme olivat valtteja kun ranskalais-englantilainen Sofinn Ltd. / Pharmtec SA valitse meidät uuden verkkopalvelunsa toimittajaksi. Toteutimme sivuston graafisen ilmeen sekä ylläpitojärjestelmän teknisen toteutuksen ja tämän lisäksi vastaamme asiakkaan hosting-palvelusta.
Forssan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen laaja verkkopalvelu otettiin innolla käyttöön asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua. Jo ensimmäisten viikkojen aikana kävijämäärät nousivat useisiin tuhansiin kävijöihin ja kurssihallintajärjestelmä on ollut ahkerassa käytössä. Hajautetun ylläpidon helppouteen tyytyväiset eri toimipisteissä sijaitsevat sivuston ylläpitäjät ovat olleet niin ikään uudistettuun verkkopalveluun todella tyytyväisiä.
Toimistomme siirtyy kesälaitumille koko heinäkuun ajaksi.
Mielenterveyden keskusliiton laaja verkkopalvelu julkaistiin asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.
Runebergin Kukan uusi verkkopalvelu julkaistiin sovitun aikataulun mukaisesti. Sivustouudistuksessa asiakkaan käytössä ollut ylläpitojärjestelmä ja sivuston graafinen ilme uusittiin täysin.
Olemme solmineet sopimuksen Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry:n projektisivuston toteuttamisesta. Uudistaminen kattaa niin projektisivuston ilmeen ja käyttöliittymän toteuttamisen yhdessä asiakkaan mainostoimiston kanssa kuin myös teknisen toteutuksen pyydetystä ylläpitojärjestelmästä sekä sivuston hosting-palvelun.
Olemme solmineet sopimuksen maamme suurimpiin kuuluva yhdyskuntasuunnittelun konsulttitoimiston, Suunnittelukeskus Oy:n, verkkopalvelun uusimisesta. Sivustouudistus kattaa niin sivuston graafisen ilmeen ja käyttöliittymän uusimisen kuin myös teknisen toteutuksen pyydetystä ylläpitojärjestelmästä sekä hosting-palvelun.
Kokemuksemme järjestöviestinnästä ja toteuttamamme organisaatioviestintään soveltuvat ratkaisut vakuuttivat Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA ry:n kun he valitsivat toimittajaa sivustonsa uusimiseen. Verkkopalvelun uusiminen kattaa niin sivuston ilmeen ja käyttöliittymän uusimisen kuin myös teknisen toteutuksen pyydetystä ylläpitojärjestelmästä sekä sivuston hosting-palvelun.
Pitkäaikaiset yhteistyösuhteet jatkuvat asiakkaittemme kanssa. Kiinnostus asiakkaittemme keskuudessa uusittuun eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustaan ja sen pohjalta luotuihin uusiin ylläpitoratkaisuihin on ollut huomattavaa.
Olemme tehneet sopimuksen Ulkopoliittisen instituutin verkkopalvelun uusimisesta. Työ koostuu sekä sivustoilmeen graafisesta uusimisesta kuin myös sivuston teknisen ylläpitojärjestelmän toteuttamisesta. Työn yhteydessä aiemmin toteuttamamme asiakas-/jäsenrekisteritoiminnot vakuuttivat Instituutin henkilökunnan osaamisestamme myös tällä saralla ja niin saimme tehtäväksi myös koko instituutin laajan asiakasrekisterin toteuttamisen.
Haluamme kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta joka oli ainakin meille menestyksekäs ja suosiollinen ja samalla toivottaa uudelle vuodelle 2006 onnea ja menestystä!

Meihin luottavat jo