Mielenterveyden keskusliiton uusi verkkopalvelu julkaistu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 22.6.2006

Mielenterveyden keskusliiton laaja verkkopalvelu julkaistiin asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Mielenterveyden keskusliiton uusi verkkopalvelu julkaistu

Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveyden keskusliitto on asiantuntijajärjestö mielenterveyspotilaita ja -kuntoutujia koskevissa kysymyksissä. Liiton perustivat psykiatriset potilaat vuonna 1971. Liitto vaikuttaa yhteiskunnalliseen asenneilmastoon ja päätöksentekoon. Liitto pyrkii myös lisäämään ihmisten tasavertaisuutta sekä psyykkisten sairauksien ymmärtämistä ja hyväksymistä.

Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien etu- ja palvelujärjestö. Liiton tärkeimpiä tavoitteita on parantaa mielenterveysongelmien hoitoa ja kuntoutumisen mahdollisuuksia. Mielenterveyspalvelujen, asumisen, sosiaali- ja tukipalvelujen ja riittävän taloudellisen turvan kokonaisuus on kuntoutumisen edellytys.

Järjestötoiminnan monipuolinen palvelusivusto
Mielenterveyden keskusliiton verkkopalvelusta rakennettiin laaja palvelusivusto, joka toimii liiton tiedotustoiminnan, tapahtumahallinnan sekä varainhankinnan tukena yhdistäen eri toimintamuodot yhdeksi helposti käytettäväksi palvelukokonaisuudeksi. Sivuston graafinen ilme ja käyttöliittymä uusittiin vastaamaan nykyaikaisen verkkopalvelun vaateita perustuen käytössä olevaan graafiseen ohjeistoon ja muuhun viestintä- ja markkinointimateriaaliin. Järjestelmä rakennettiin kehittämämme eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan, ja siihen luotiin tarvittavat ylläpitotyökalut sivuston sisällön ja rakenteen hallintaan, tiedottamiseen, tapahtuma- koulutuspalveluiden hallintaan sekä verkkokaupparatkaisut helpottamaan liiton varainhankintaa. Perusjärjestelmää laajennettiin mm. helposti ylläpidettävissä olevalla nettiradiolla joka tuo eloa ja vaihtelevuutta sivustoon. Helppokäyttöisyystoiminnot ovat luonteva osa uusitun verkkopalvelun käytettävyyskriteerejä ja sivuston käyttöä asiakas voi seurata monipuolisella kävijäseurantaohjelmallamme joka tarjoaa runsaasti käyttökelpoista tietoa sivuston kehittämiseen.

Jatkosuunnittelmissa on myös jäsenistön ja alueellisen toiminnan kehittämiseen ja liiton sisäiseen viestintään soveltuvan Extranet-palvelun toteuttaminen sekä vertaistukea ja neuvontapalveluita tukevien vuorovaikutteisten palveluiden kehittäminen.

Tutustu sivustoon alla olevassa osoitteessa:

http://www.mtkl.fi

Kysy lisätietoja järjestöviestintään kehitetyistä ratkaisuistamme:

Sami Pylvänäinen
Puh. (02) 410 1740
Gsm. 040 825 6267Takaisin

Meihin luottavat jo