Forssan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen verkkopalvelu julkaistu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 28.8.2006

Forssan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen laaja verkkopalvelu otettiin innolla käyttöön asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua. Jo ensimmäisten viikkojen aikana kävijämäärät nousivat useisiin tuhansiin kävijöihin ja kurssihallintajärjestelmä on ollut ahkerassa käytössä. Hajautetun ylläpidon helppouteen tyytyväiset eri toimipisteissä sijaitsevat sivuston ylläpitäjät ovat olleet niin ikään uudistettuun verkkopalveluun todella tyytyväisiä.

Forssan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen verkkopalvelu julkaistu

Forssan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus on monialainen oppimiskeskus, joka järjestää aikuisille tarkoitettua perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammatillisten tutkintojen näyttöjä ja tarjoaa koulutukseen liittyviä työ-, tutkimus- ja konsultointipalveluja. Koulutusmuotoina ovat työvoimakoulutus, omaehtoinen koulutus, oppisopimuskoulutus ja henkilöstökoulutus. Vuonna 1971 perustetulla oppilaitoksella on Forssan lisäksi toimipisteet Espoossa, Karkkilassa ja Turussa. Vuosittain oppilaitoksessa opiskelee n. 4500 aikuisopiskelijaa ja päätoimisia työntekijöitä on noin 110.

Monipuolinen ja helppokäyttöinen ratkaisu koulutuksen ja kurssien hallintaan
Forssan ammatilliselle aikuiskoulutuskeskuksen verkkopalvelun uudistamisen tavoitteena oli toteuttaa nykyaikainen, monipuolinen ja helppokäyttöinen verkkopalvelu ja sen hallintajärjestelmä, joka soveltuu niin tiedotustoimintaan, koulutus- ja kurssihallintaan kuin myös organisaation toiminnan, palveluiden ja osaamisen esittämiseen sekä henkilöstötietojen hallintaan. Neljän toimipisteen koulutustarjonta yhdistettiin verkkopalvelun avulla yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi, jonka keskeisessä roolissa on kurssihallintajärjestelmä, mikä mahdollistaa mm. sähköisen ilmoittautumisen eri kursseille, kurssihaut sekä kurssiesitteiden luomisen järjestelmän avulla.

Sivuston graafinen ilme ja käyttöliittymä uusittiin vastaamaan nykyaikaisen verkkopalvelun vaateita asiakkaan käytössä olevan graafisen ohjeiston perusteella. Järjestelmä rakennettiin uusitun eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan, ja siihen luotiin tarvittavat ylläpitotyökalut sivuston sisällön ja rakenteen hallintaan, tiedottamiseen, kurssihallintaan sekä henkilökuntatietojen hallintaan. Lisäksi käyttöön otettiin sähköinen lomakepalvelu, joka mahdollistaa kurssi-ilmoittautumisten lisäksi mm. vaihtuvat verkkokyselyt ja –gallupit. Sivuston käytön seurantaa ja sisällön kehittämistä varten käyttöön otettiin lisäksi täysin uusittu kävijäseurantaohjelmisto.

Jatkosuunnitelmissa on mm. Extranet-/Intranet-ratkaisut, asiakasrekisteritoiminnot, vuorovaikutteisten palveluiden kehittäminen sekä helppokäyttöisyystoiminnot.

Tutustu sivustoon alla olevassa osoitteessa:
http://www.fak.fiTakaisin

Meihin luottavat jo