Lisää asiakkuuksia laivateollisuuteen - KAEFER Eristystekniikka Oy:lle uusittu verkkopalvelu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 17.1.2006

Lisää asiakkuuksia laivateollisuuteen - KAEFER Eristystekniikka Oy:lle uusittu verkkopalvelu

KAEFER Eristystekniikka Oy
KAEFER Eristystekniikka Oy on vuonna 1977 perustettu, Ruskolla, lähellä Turun satamaa sijaitseva laivateollisuusyritys. KAEFER on moderni palveluyritys, joka on erikoistunut eristystekniikan eri osa-alueisiin ja niiden soveltamiseen laivateollisuuden ja muun teollisuuden tarpeisiin. KAEFER Finland on osa saksalaista kansainvälistä KAEFER konsernia ja yritys työllistää Suomessa noin 80 ammattilaista yrityksen liikevaihdon ollessa noin 12 miljoonaa euroa. KAEFER konserni on globaali toimija joka on levittäytynyt eri puolille maailmaa toimien 31 maassa yli 7000 henkilön työvoimalla tuottaen noin 650 miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon.

Tavoitteet ja toteutetut ratkaisut
Toteutimme KAEFER Eristystekniikka Oy:lle uusitun verkkopalvelun yritysprofilointiin, jossa eristysteknologiaan erikoistunut yritys voi esitellä osaamistaan ja toteuttamiaan asiakasreferenssejä niin laivateollisuudessa kuin muissa toteuttamissaan teollisuuskohteissa. Työ koostui graafisesta suunnittelusta saksalaisen konsernin uusitun graafisen ohjeiston perusteella sekä teknisestä työstä. Sivusto rakennettiin kehittämämme eAdmin Platform –ylläpitoalustan varaan, johon luotiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti sisällön ja rakenteen hallintatyökalut, hakupalvelu tiedon löytämiseen sekä kävijäseurantapalvelu sivuston käytön seurantaa ja kehittämistä varten. Järjestelmä on joustavasti ja monipuolisesti laajennettavissa markkinointiviestintään soveltuvalla eAdmin –tuoteperheellämme oli kyseessä sitten toteutetun www-sivuston kehittäminen tai sen laajentaminen asiakkaan eri kohde- ja sidosryhmätarpeisiin liittyvillä Extranet-ratkaisuilla.

Tutustu uusittuun verkkopalveluun osoitteessa:
http://www.kaefer.fiTakaisin

Meihin luottavat jo