Sopimukset Ulkopoliittisen instituutin verkkopalvelun uusimisesta sekä asiakasrekisterin toteutuksesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 15.2.2006

Olemme tehneet sopimuksen Ulkopoliittisen instituutin verkkopalvelun uusimisesta. Työ koostuu sekä sivustoilmeen graafisesta uusimisesta kuin myös sivuston teknisen ylläpitojärjestelmän toteuttamisesta. Työn yhteydessä aiemmin toteuttamamme asiakas-/jäsenrekisteritoiminnot vakuuttivat Instituutin henkilökunnan osaamisestamme myös tällä saralla ja niin saimme tehtäväksi myös koko instituutin laajan asiakasrekisterin toteuttamisen.

Sopimukset Ulkopoliittisen instituutin verkkopalvelun uusimisesta sekä asiakasrekisterin toteutuksesta

Ulkopoliittinen insituutti
Ulkopoliittisen instituutin (UPI:n) (The Finnish Institute of International Affairs, FIIA) tehtävänä on edistää kansainvälisistä asioista Suomessa käytävää analyyttista keskustelua ja näin tukea ulkopolitiikan tekemistä. Toiminta perustuu korkeatasoisen tutkimuksen tekemiseen.

Tarkoitustaan UPI toteuttaa tekemällä tutkimusta, pitämällä yllä kotimaisia ja ulkomaisia tutkijaverkostoja sekä järjestämällä luentoja, seminaareja ja konferensseja. Tutkimustulokset julkaistaan kirjoina ja tutkimusraportteina. UPI julkaisee myös Ulkopolitiikka-lehteä ja englanninkielistä Yearbook of Finnish Foreign Policy -julkaisua sekä pitää yllä kirjastoa, joka on kaikkien kansainvälisistä suhteista ja ulkopolitiikasta kiinnostuneiden käytettävissä.

UPI:n tuottama tieto ja toiminta sopeutetaan virkamiesten, poliitikkojen, toimittajien, kansalaisten ja ulkomaisten asiantuntijoiden tiedon tarpeisiin.

Tavoitteet ja ratkaisut
Tavoitteena on toteuttaa Ulkopoliittiselle instituutille kansainväliseen analyyttiseen keskusteluun ja päivänpoliittisten ajankohtaisaiheiden esittelyyn soveltuva tutkijoiden ja ulkomaanpolitiikasta kiinnostuneiden henkilöiden kohtaamispaikka. Portaalipalvelu koostuu ajankohtaisista uutisaiheista, UPI:n julkaisuista, ajankohtaistapahtumien, luentojen ja seminaarien tiedottamisesta ja markkinoinnista, instituutin eri palvelumuotojen kuvauksista ja tutkijaprofiileista. Sivustolle luodaan moderni ilme ja selkeä, helppokäyttöinen käyttöliittymä. Sivuston hallinta toteutetaan kehittämällemme eAdmin Platform –ylläpitoalustalle, jolle luodaan asiakkaan tarpeiden mukaiset sisällön ja rakenteen hallintatyökalut, uutisointityökalut sekä kävijäseuranta sivuston sisällön kehittämistä varten. Järjestelmää on tarkoitus jatkokehittää ja laajentaa myöhemmin eAdmin –ylläpito-ohjelmistollamme. Mahdollisia jatkosovelluksia ovat tapahtumahallintaan soveltuvat ratkaisut, kyselyiden ja galluppien hallinta sekä keskustelualueet tutkijoiden käyttöön. Sivusto toteutaan kaksikielisenä (suomi/englanti).

Insituutin henkilökunnan käyttöön tuleva asiakasrekisteri sisältää organisaation eri kohde- ja sidosryhmien tärkeitä yhteystietoja, joita käytetään mm. postituksissa (massapostitukset sähköpostitse ja kirjeitse). Laajan asiakasrekisterin käyttöä helpottaa luokittelutietojen joustava hallinta sekä poimintatietojen vienti muihin järjestelmiin (MS Excel, sähköpostiohjelmat). Asiakasrekisteri asennetaan osaksi asiakkaan käyttöön tulevaa ylläpitoalustaa, joka mahdollistaa mm. rekisterin etäkäytön sekä toimintojen yhdistämisen muihin asiakkaan käytössä oleviin eAdmin –ohjelmistoihin tarpeiden mukaisesti.

Uusi verkkopalvelu ja asiakasrekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön loppukeväästä 2006 asiakkaan sisältötuotannon aikataulun mukaisesti.Takaisin

Meihin luottavat jo