Lisää asiakkaita rakennusalan järjestöpuolelle

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 6.6.2006

Olemme solmineet sopimuksen Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry:n projektisivuston toteuttamisesta. Uudistaminen kattaa niin projektisivuston ilmeen ja käyttöliittymän toteuttamisen yhdessä asiakkaan mainostoimiston kanssa kuin myös teknisen toteutuksen pyydetystä ylläpitojärjestelmästä sekä sivuston hosting-palvelun.

Lisää asiakkaita rakennusalan järjestöpuolelle

Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry on rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörien ja teekkareiden vuonna 1934 perustettu valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan kehittymistä ja vaalia hyvää ja kestävää rakentamis- ja ylläpitotapaa. RIL valvoo jäsentensä etuja ja edistää heidän ammattitaitoaan ja hyvinvointiaan. RIL yhdistää alan korkeimman koulutuksen saaneet ammattilaiset monipuoliseksi verkostoksi.

Rakennetun Omaisuuden Tila (ROTI) –projekti mittaa ja analysoi eri asiantuntijoiden kautta rakennetun ympäristön kehitystä ja tilaa valtakunnallisesti eri osa-alueiden kautta (tie- ja katuverkko, raideverkko, vesiväylät, lentoliikenteen infra, vesi- ja viemärijärjestelmät, ympäristörakenteet, asuinrakennukset , liike- ja toimitilarakennukset, julkiset tai yleiset rakennukset, tuotanto- ja varastorakennukset, liikenteen rakennukset). Kehitysprojektin tavoitteena on luoda rakennus- ja kiinteistöalan julkishallinnon, elinkeinoelämän ja poliittisten päättäjien yhteiseen käyttöön rakentamisen ja rakennetun ympäristön tilaa ja kehityssuuntia mittaava järjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan nostaa rakennetun ympäristön painoarvoa. Tavoitteena on, että mittauksen tulokset pystytään kommunikoimaan myös suurelle yleisölle ja poliittisille päättäjille. Projektin rahoittajina toimivat ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö.

Tavoitteet ja ratkaisut
Tavoitteena on toteuttaa liiton käyttöön tuleva projektisivusto, jossa esitellään Rakennetun Omaisuuden Tila (ROTI) projektin tuloksia, analyyseja, asiantuntija-arvioita eri kohderyhmille suunnattuna ja selkeästi jäsenneltynä. Sivuston graafisesta ilmeestä vastaa asiakkaan käyttämä mainostoimisto ja teknisenä alustana käytetään kehittämäämme eAdmin Platform 4.5 –alustaa, jolle rakennetaan asiakastarpeitten mukainen kokonaisuus sivuston helppoon ja joustavaan ylläpitoon.

ROTI-projekti on parhaillaan käynnissä ja sen tuloksia on odotettavissa vasta loppusyksystä 2006 jolloin myös sivusto otetaan käyttöön. Jatkosuunnitelmissa on mm. sivuston laajentaminen projektin asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien käyttöön tulevalla Extranet-ratkaisulla.

Kysy lisätietoja järjestöpuolelle kehitetyistä ratkaisuistamme:

Sami Pylvänäinen
Puh. (02) 410 1740
Gsm. 040 825 6267Takaisin

Meihin luottavat jo