Sopimus Aikuiskoulutuksen kehittämisyhtiö AIKE:n verkkopalvelun uusimisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 10.11.2006

Toteuttamamme asiakasratkaisut, ylläpitojärjestelmämme monipuolisuus, joustavuus ja laajennettavuus sekä graafinen osaamisemme vakuuttivat Aikuiskoulutuksen kehittämisyhtiö AIKE:n kun he valitsivat meidät verkkopalvelunsa kehityspartneriksi. Uudistaminen kattaa niin sivuston graafisen ilmeen ja käyttöliittymän suunnittelun ja toteuttamisen kuin myös teknisen toteutuksen pyydetystä ylläpitojärjestelmästä sekä sivuston hosting-palvelun.

Sopimus Aikuiskoulutuksen kehittämisyhtiö AIKE:n verkkopalvelun uusimisesta

Aikuiskoulutuksen kehittämisyhtiö AIKE
Vuonna 1991 perustetun Aikuiskoulutuksen kehittämisyhtiö AIKE Oy toimii ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten toimintaa palvelevana katto-organisaationa tukien niiden menestymistä koulutusmarkkinoilla. AIKE edistää ammatillista aikuiskoulutusta erilaisin kehittämishankkein ja projektein sekä tarjoamalla koulutusta ja hoitamalla koulutuskeskusten yhteismarkkinointia.

Tavoitteet ja ratkaisut
Keskeisiä tavoitteita verkkopalvelun uudistamisessa ovat olemassa olevan verkkoilmeen nykyaikaistaminen, käyttöliittymän kehittäminen ja selkeyttäminen sekä joustavan ja laajennettavissa olevan ylläpitoratkaisun toteuttaminen.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettava kokonaisuus koostuu eri kieliversioiden rakenteen ja sisällön hallinnasta, sähköisten lomakkeiden hallintatyökalusta sekä sivustohausta. Perusjärjestelmää on tarkoitus myöhemmin laajentaa kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin soveltuvilla ratkaisuilla sekä mahdollisesti eri sidosryhmäkäyttöön soveltuvalla Extranet-palvelulla. Uusittu verkkopalvelu on tarkoitus ottaa käyttöön alkukeväästä 2007 asiakkaan sisältötuotannon aikataulun mukaisesti.Takaisin

Meihin luottavat jo