Sopimus Kumiteollisuus ry:n verkkopalvelun uusimisesta ja organisaatioilmeen luomisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 19.9.2007

Useat teollisuusjärjestöille ja muuhun järjestöviestintään toteutetut asiakasratkaisut, ylläpitojärjestelmämme helppokäyttöisyys, graafinen osaamisemme sekä asiantunteva henkilöstömme vakuuttivat Kumiteollisuus ry:n kun he valitsivat meidät verkkopalvelunsa toteuttajaksi

Sopimus Kumiteollisuus ry:n verkkopalvelun uusimisesta ja organisaatioilmeen luomisesta

Kumiteollisuus ry on vuonna 1961 perustettu Suomessa kumiteollisuutta harjoittavien ja pääasiassa kumia raaka-aineenaan käyttävien yritysten yhteenliittymä elinkeino- ja työnantajapoliittisissa asioissa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa mm. seuraamalla alan lainsäädäntöä ja muuta kehitystä sekä tapahtumia koti- ja ulkomailla ja tiedottamalla niistä jäsenilleen, edustamalla jäseniään viranomaisten, järjestöjen ja muiden etupiirien kanssa käytävissä neuvotteluissa sekä tekemällä viranomaisille esityksiä, antamalla lausuntoja ja selvityksiä kumiteollisuutta koskevissa asioissa. Kumiteollisuus ry on Elinkeinoelämän keskusliiton sekä Euroopan kumiteollisuuden järjestön BLIC:n (European Association of the Rubber Industry.) jäsen. Kumiteollisuus ry:ssä toimii neljä jaostoa: TES-jaosto, koulutusjaosto, ympäristöjaosto ja standardisointitoimikunta. Standardisoinnissa Suomen Standardisoimisliiton toimialayhteisönä toimii Yleinen Teollisuusliitto YTL.

Tavoitteita ja ratkaisuja –edunvalvontaan, ajankohtaistiedon välittämiseen ja yhdistyksen toiminnan esittelyyn soveltuva verkkopalvelu ja uusi organisaatioilme
Tavoitteena on toteuttaa Kumiteollisuus ry:lle helppokäyttöinen, visuaalisesti houkutteleva ja uskottava sekä tiedon esitystavaltaan selkeä verkkopalvelu, jonka ylläpidon helppous varmistaa sisällön ajankohtaisuuden. Verkkopalvelun uusimisen yhteydessä toteutettavalla ilmesuunnittelulla (logo, värit, muodot, typografia) luodaan organisaation toiminnalle perusilme, jota voidaan myöhemmin soveltaa verkkopalvelun lisäksi muussa yhdistyksen viestinnässä ja markkinoinnissa tarpeiden mukaisesti. Sisältö- ja rakennesuunnittelulla laajennetaan ja selkeytetään organisaation viestintää ja sen kohdentamista eri kohde- ja sidosryhmille.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettava kokonaisuus koostuu alkuvaiheessa perusratkaisusta sivuston rakenteen ja sisällön hallintaan sekä tietosisällön hallintaan suunnitelluista hakutoiminnoista. Jatkosuunnitelmissa on sivuston kehittäminen ja toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin soveltuvilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa (mm. sähköiset uutiskirjeet, sähköisten lomakkeiden hallinta, jne.).

Uusi verkkopalvelu otetaan käyttöön loppusyksystä 2007 asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Kysy lisätietoja organisaatioviestintään kehitetyistä sähköisistä ratkaisuistamme:
Sami Pylvänäinen
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo