Sopimus Lammin Ikkunat –verkkopalvelun uudistamisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 13.11.2007

Sopimus Lammin Ikkunat –verkkopalvelun uudistamisesta

Lammin Ikkuna Oy valmistaa ja markkinoi korkealuokkaisia ikkunoita ja ikkunaovia tilaustyönä vaativille asiakasryhmille. Tuotteiden korkean laadun takeena on mittava tuotekehitystyö ja läpi koko tuotantoprosessin ulottuva, jatkuva laadunvalvonta. Tästä osoituksena on tuotteille myönnetty Suomen Standardisoimisliiton SFS-merkin käyttöoikeus ja Venäjän sertifikaatti. Tuotannon erityispiirteet vastaavat sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen tarpeita.

Tehdas sijaitsee nimensä mukaisesti Lammilla, eteläisessä Hämeessä, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Yritys työllistää n. 100 henkilöä ja liikevaihto on n. 11 miljoonaa euroa vuodessa. Tuotanto markkinoidaan pääasiallisesti kotimaahan ja lähialueille maamme johtavien rakennustarvike- ja asennusliikkeiden välityksellä.

2008: Tavoitteet ja ratkaisut
Lammin Ikkunat -verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen taustalla on laaja yrityksen liiketoiminnan ja sen tuotteiden markkinoinnin kehittämisprojekti, jossa yritykselle luodaan täysin uusi visuaalinen identiteetti, joka vastaa paremmin yrityskuvaa modernista, laadukkaasta ja dynaamisesta toimijasta. Ilmeuudistuksen, viestinnän ja markkinoinnin kehittämisen lisäksi yrityksen liiketoiminnan kehittämisprosessin tavoitteena on tehostaa yrityksen toimintamalleja ja prosesseja nykyistä tehokkaammiksi ja liiketoiminnaltaan kannattavammiksi.

Tuleva, kansainväliseen markkinointiin soveltuva monikielinen, asiakkaita paremmin ja monipuolisemmin palveleva verkkopalvelu tullaan toteuttamaan vaiheittain kevään 2008 aikana. Alkuvaiheessa toteutetaan pääasiassa markkinointiin soveltuva perusratkaisu, jolla lanseerataan uusi yritysilme ja palvelukonsepti ja esitellään pääpiirteissään uutta tuotemallistoa. Verkkopalvelua tullaan täydentämään asiakkaan liiketoimintaa, sähköistä viestintää ja eri palvelumuotoja tukevilla ratkaisuilla, kuten tuote- ja jälleenmyyjätietokannoilla, tietopankilla, sähköisillä uutiskirjeillä sekä jälleenmyyjäkäyttöön soveltuvilla Extranet -palveluilla.

Verkkopalvelun ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön alkukeväästä 2008 asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.Takaisin

Meihin luottavat jo