Sopimus FCG Finnish Consulting Group –verkkopalvelun uudistamisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 13.6.2007

Hyvin hoidettu asiakassuhde ja asiakastyytyväisyys Suunnittelukeskus Oy:lle toteutettuun monipuoliseen ja joustavaan järjestelmään poikivat jatkotöinä yrityksen taustalla olevan FCG Finnish Consulting Group –konsernin sivustouudistuksen

Sopimus FCG Finnish Consulting Group –verkkopalvelun uudistamisesta

FCG Finnish Consulting Group on kotimaan mittakaavassa ainutlaatuinen osaamiskeskittymä joka muodostuu konsernin eri liiketoimintaryhmien tarjoamista monialaisista palveluista, jotka kattavat erityisesti julkisen sektorin tarvitsemat konsultti- ja koulutuspalvelut. Palveluja tarjotaan laajasti myös yksityiselle sektorille. FCG -konserni aloitti toimintansa vuonna 2005 ja sen syntyyn vaikutti erityisesti konserniin kuuluvissa yhtiöissä ilmenevä perusteltu tarve yhdistää monialainen osaaminen yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Järjestelyn tarkoituksena oli myös parantaa yhtiöiden menestymismahdollisuuksia ja uskottavuutta kansainvälisessä koulutus- ja konsulttitoiminnassa ja luoda myös kustannustehokkuutta ja tuoda volyymietua FCG -konsernin sisäiseen toimintaan. FCG -konserni on palvelutarjonnaltaan ainutlaatuinen. Sen palvelut kattavat johdon konsultoinnin ja koulutuksen, investointihankkeiden suunnittelun sekä kansainvälisten kehitysprojektien konsultoinnin. Konserni tarjoaa ammattimaista projektinjohto-osaamista sekä syvällistä teknistä, taloudellista, hallinnollista ja liikkeenjohdollista osaamista. Vuonna 2006 FCG -konsernin henkilöstömäärä oli 475 ja sen liikevaihto noin 66 M€.

Tavoitteita ja ratkaisuja – konsernin toiminnan ja palvelujen esittelyyn ja markkinointiin soveltuva verkkopalvelu
Tavoitteena on toteuttaa FCG -konsernin toiminnan ja palvelujen esittelyyn soveltuva verkkopalvelu hyödyntämällä jo aiemmin FCG -konserniyritykselle, Suunnittelukeskus Oy:lle, toteuttamaamme teknistä alustaratkaisua ja sivuston graafista ilmettä soveltuvin osin. Konsernisivuston tehtävänä on tarjota ajankohtaista konsernitietoa eri kohde- ja sidosryhmille sekä toimia sen eri liiketoimintaryhmien palvelujen kokoavana ja markkinointiin soveltuvana kokonaisuutena. Samassa yhteydessä toteutetaan Suunnittelukeskus Oy:n sivustoon tarvittavat muutokset, jotta se soveltuu paremmin konsernin uuden liiketoiminta-ajattelun ja sen pohjalta luodun uuden graafisen ohjeiston mukaisesti liiketoimintaryhmäsivustoksi (FCG Infra ja ympäristö).

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettava kokonaisuus koostuu alkuvaiheessa kolmikielisestä perusratkaisusta sivuston rakenteen ja sisällön hallintaan, uutisointiin sekä sivuston käytön seurantaa varten toimittavista ratkaisuista. Ylläpidon hajauttaminen eri vastuuhenkilöiden välillä onnistuu joustavasti toimitetun ylläpitoratkaisun avulla. Perusjärjestelmän lisäksi käyttöön otetaan konsernin eri liiketoimintaryhmien ja muiden sidosryhmien käyttöön soveltuva laaja ja monipuolinen Extranet -palvelu jonka käyttöä voi soveltaa myös konsernin sisäiseen Intranet-toimintaan.

Jatkosuunnitelmissa on konsernin sivuston kehittäminen ja toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin soveltuvilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa. Lisäksi muiden liiketoimintaryhmien tarpeiden kartoittaminen on käynnissä ja alustavia suunnitelmia koulutuspalveluiden (FCG Koulutus ja konsultointi) ja kansainvälisen konsultointitoiminnan (FCG Kansainvälinen konsultointi) verkkopalveluiden toteuttamiseen on jo tehty.

Uudet konsernisivut otetaan käyttöön alkusyksystä 2007 asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Kysy lisätietoja yritysviestintään ja markkinointiin kehitetyistä sähköisistä ratkaisuistamme:
Sami Pylvänäinen
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

FCG Finnish Consulting Group liiketoimintaryhmät
FCG Finnish Consulting Group –konserni muodostuu eri yrityksistä joiden tarjoama laaja palvelukokonaisuus jakautuu eri liiketoimintaryhmille alla olevan mallin mukaisesti:

  • FCG Infra ja ympäristö: infrastruktuurin suunnittelu (mm. FCG Planeko Oy)
  • FCG Koulutus ja konsultointi: johdon ja hallinnon konsultointi ja koulutus (mm. FCG Efeko Oy)
  • FCG Kansainvälinen konsultointi: kansainvälinen kehityskonsultointi (mm. FCG International Oy)

Meihin luottavat jo