Lisää laivateollisuusasiakkaita - MML Shipbuilding Oy:n sivusto julkaistu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 28.9.2007

Lisää laivateollisuusasiakkaita - MML Shipbuilding Oy:n sivusto julkaistu

Oy MML Shipbuilding Ltd on vuonna 2000 perustettu suomalainen laivanrakennusyritys, joka on vuodesta 2005 kuulunut itsenäisenä osana KAEFER –konserniin. MML on laivanrakennuksessa keskittynyt korjausrakentamiseen eli jatkaa jo rakennettujen laivojen elinkaarta uudistamalla niitä. Nopeasti läpiviedyt vaativat projektit ja alueiden kokonaistoimitukset ovat yrityksen erikoisalaa. MML tekee myös uudisrakennustyötä suomalaisilla telakoilla ja on ollut mukana mm. viimeisimmissä suurissa projekteissa Turun telakalla. Kotimaan lisäksi toimenkuvaan kuuluvat ulkomaankomennukset joissa töitä toteutetaan telakoilla kohdemaissa kuten Ranskassa tai Yhdysvalloissa.

Tavoitteita ja ratkaisuja – yrityspresentaatioon, asiakasreferenssien ja osaamisen sekä palvelujen esittelyyn soveltuva verkkopalvelu
Lähtökohtana verkkopalvelun toteutuksessa oli käyttää kustannustehokkaasti hyväksi KAEFER-konsernille luomaamme verkkoilmettä, joka on ollut käytössä KAEFER Eristystekniikka Oy:n verkkopalvelussa jo reilun vuoden. Alunperin konsernin graafiselle ohjeistolle uskollinen toteutus sai kiitosta myös konsernitasolla Saksassa vaikka emme noudattaneetkaan jo toteutettuja kansainvälisiä verkkoilmeitä koska ne eivät mielestämme vastanneet käyttötarkoitusta eikä muuta asiakkaan viestintä- ja markkinointimateriaalia. Rohkea veto palkittiin jo toisella työllä kun MML Shipbuilding Oy:n verkkopalvelu otettiin käyttöön.

Toteutettu verkkopalvelu yhdenmukaistaa KAEFER-omistuspohjaisten yritysten verkkoilmeitä luomalla sukunäköisen viestintä- ja markkinointikokonaisuuden josta on etua kokonaistoimituksissa ja yritysten välisessä yhteistyössä. MML-sivusto soveltuu yrityspresentaation lisäksi asiakkaan toteuttamien referenssien sekä osaamisen esittelyyn. Referenssien esittelyä varten perusjärjestelmän popup -toiminnot ja monipuoliset taulukkotoiminnot helpottavat ylläpitoa ja luovat näyttäviä ja toimivia ratkaisuja.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettu kokonaisuus koostuu alkuvaiheessa perusratkaisusta sivuston rakenteen ja sisällön hallintaan sekä tietosisällön hallintaan suunnitelluista hakutoiminnoista. Monipuolinen sivuston käytön seurantaa suunniteltu kävijäseurantaohjelmisto tarjoaa asiakkaalle relevanttia ja helposti hyödynnettävissä olevaa tietoa verkkopalvelun käytöstä, jota voidaan soveltaa verkkopalvelun kehitystyön apuvälineenä. Jatkosuunnitelmissa on sivuston kehittäminen ja toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin soveltuvilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa (mm. sähköiset uutiskirjeet, sähköisten lomakkeiden hallinta, jne.).

Kysy lisätietoja yrityspresentaatioon kehitetyistä sähköisistä ratkaisuistamme
sekä graafisesta osaamisestamme
:
Sami Pylvänäinen
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Tutustu verkkopalveluun alla olevassa osoitteessa:
http://www.mmlshipbuilding.fi

Meihin luottavat jo