Sopimus Vanhustyön keskusliiton verkkopalvelujen uusimisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 8.2.2007

Järjestötoiminnan laaja-alainen ymmärrys, useat liitto- ja järjestöpuolelle toteutetut monipuoliset asiakasratkaisut, graafinen osaamisemme sekä helppokäyttöinen ja laajennettavissa oleva eAdmin ylläpitojärjestelmämme vakuuttivat myös Vanhustyön keskusliiton kun he hakivat sopivaa palveluntoimittajaa verkkopalvelunsa uusimiseksi.

Sopimus Vanhustyön keskusliiton verkkopalvelujen uusimisesta

Vanhustyön keskusliitto on vuonna 1949 perustettu 350 vanhusten hyväksi työskentelevän yhteisön keskusjärjestö. Jäsenyhteisöt ylläpitävät palvelutaloja, vanhainkoteja ja dementiayksikköjä, tarjoavat koti- ja tukipalveluita sekä järjestävät monipuolista vapaa-ajan toimintaa ja vapaaehtoistyötä. Raha-automaattiyhdistys tukee avustuksin keskusliiton toimintaa. Vanhustyön keskusliitto tekee yhteistyötä oman jäsenkentän, julkishallinnon, kuntien ja muiden järjestöjen kanssa, toimii asiantuntijana mm. valtionhallinnon työryhmissä ja antaa lausuntoja valmisteilla olevista laeista ja hankkeista. Vanhustyön keskusliiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Tavoitteita ja ratkaisuja
Suunnitelmissa on toteuttaa Vanhustyön keskusliitolle laaja liiton eri toimintamuodot kattava verkkopalvelu ja sen hallintajärjestelmä, joka soveltuu niin tiedotustoimintaan, tapahtuma- ja koulutushallintaan kuin myös jäsenyhdistysten ja alueellisen toiminnan kehittämiseen. Jatkosuunnitelmissa on myös liiton varainhankinnan tukena toimivien verkkokaupparatkaisujen ja tilaustoiminnan kehittäminen sekä vertaistukea ja neuvontapalveluita helpottavien vuorovaikutteisten palveluiden toteuttaminen. Sivuston graafinen ilme ja käyttöliittymä uusitaan vastaamaan nykyaikaisen verkkopalvelun vaateita joten helppokäyttöisyystoiminnot ovat luonteva osa uusittavan verkkopalvelun käytettävyyskriteerejä. Järjestelmä rakennetaan kehittämämme eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan ja siihen luodaan tarvittavat ylläpitotyökalut sivuston sisällön ja rakenteen hallintaan, tiedottamiseen, tapahtuma- ja koulutuspalveluiden hallintaan sekä sähköisten lomakkeiden hallintaan. Laaja-alaisen sivuston tietosisällön hallintaa ja tiedon löydettävyyttä helpottavat monipuoliset hakutoiminnot jonka lisäksi sivuston käytön seurantaa ja kehittämistä varten käyttöön otetaan uusin versio kävijäseurantaohjelmistostamme joka tarjoaa erittäin monipuolista ja helposti käytettävissä olevaa relevanttia tietoa sivuston käytöstä. Julkisen sivuston lisäksi käyttöön tulee monipuoliset Extranet-palvelut liiton sisäisen viestinnän ja alueellisen toiminnan kehittämiseksi. Jatkosuunnitelmissa on sivuston toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin suunnatuilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa. Uusi verkkopalvelu on tarkoitus ottaa käyttöön loppukeväästä 2007 asiakkaan sisältötuotannon aikataulun mukaisesti.

Kysy lisätietoja järjestöviestintään kehitetyistä ratkaisuistamme:
Sami Pylvänäinen
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo