Ratkaisumyyjälle töitä tarjoilla

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 23.5.2007

Haemme asiantuntijaorganisaatiomme osaksi ratkaisumyyjää vastaamaan uusasiakashankinnasta

Ratkaisumyyjälle töitä tarjoilla

Sinulla on mielellään jo entuudestaan kokemusta tuloksellisesta myyntityöstä ja uusasiakashankinnasta. Menestyminen tehtävässä edellyttää ennen kaikkea ammattimaista otetta ja asiantuntemusta, jossa keskeistä on asiakasyritysten ja organisaatioiden markkinointiviestinnän tarpeiden ymmärtäminen sekä niihin soveltuvien ratkaisujen soveltaminen käytännössä. Teknisestä osaamisesta on myös etua ja yleisimmin käytössä olevien verkkoteknologioiden hallitseminen helpottavat työtä, mutta ei ole välttämätöntä, kunhan sinulla on vain valmiudet oppia ja omaksua tarvittavaa tietotaitoa työn ohessa. Ihanteellisinta olisi, jos sinulla on jo työkokemusta IT-alan ratkaisutoimittajana (ylläpitojärjestelmät, verkkoviestinnän ratkaisut) tai muulla soveltuvalla alalla, mutta tarvittaessa olemme valmiita antamaan koulutusta ja opastusta työssä menestymiseen. Myyntitaidot, asiakkaasta välittävän asenteen sekä asiakkaan liiketoimintaa ymmärtävän osaamisen tuot tullessasi.

3.9.2007
Paikka täytetty. Vapaita työpaikkahakemuksia voit jättää CV-pankkiimme.Takaisin

Meihin luottavat jo