Suunnittelukeskuksen verkkopalvelu julkaistu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 5.5.2007

Suunnittelukeskuksen verkkopalvelun sisältötuotannon valmistuttua laaja sekä toiminnoiltaan monipuolinen verkkopalvelu saatiin käyttöön. Myös yrityksen taustalla olevan FCG-konsernin käyttöön toimitettu projektisivustopohja on aktiivisessa käytössä ja asiakas julkaisi jälleen yhden Extranet-pohjaisen projektisivuston Tiehallinnon projektikäyttöön.

Suunnittelukeskuksen verkkopalvelu julkaistu

Suunnittelukeskus Oy on maamme suurimpiin kuuluva yhdyskuntasuunnittelun konsulttitoimisto ja osa FCG-konsernia yhdessä Efeko Oy:n ja Helsinki Consulting Group Ltd:n kanssa. Konsernin palveluksessa on yli 500 asiantuntijaa, sen liikevaihto on n. 70 M € ja kansainvälisen toiminnan osuus 40 %. Suunnittelukeskuksella on alueellisia toimipisteitä ympäri Suomea ja sen päätoimialoina ovat alueiden käyttö ja kehitys, vesi- ja ympäristötekniikka, liikenne ja väylät sekä talosuunnittelu. Usealla päätoimialallaan Suunnittelukeskus Oy on ehdoton markkinajohtaja kotimaassa, jonka lisäksi kansainvälisiä hankkeita tehdään osakkuusyhtiöiden ja partnerien kautta ympäri maailmaa.

Tavoitteena oli toteuttaa konsernin käyttöön soveltuva tekninen alustaratkaisu, jota voidaan käyttää monipuolisesti eri konsernisivustojen sekä yksittäisten projektisivustojen pystyttämisessä. FCG-konsernin graafisen ohjeiston perusteella luotiin sivustoille tunnistettava, yhtenäinen ja sukunäköinen ilme sekä helppokäyttöinen käyttöliittymä, jota voidaan hyödyntää tulevien konsernisivustojen pystytyksessä soveltuvin osin.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettu kokonaisuus koostuu sivuston rakenteen ja sisällön hallinnasta, uutisointityökaluista, sähköisten lomakkeiden hallintatyökaluista sekä sivuston käytön seurantaa varten toimitetuista ratkaisuista. Laajan henkilöstön tietojen hallinta sekä ylläpidon hajauttaminen eri toimipisteiden ja vastuuhenkilöiden välillä onnistuu joustavasti toimitetun ylläpitoratkaisun kautta. Perusjärjestelmän lisäksi käyttöön otettiin erittäin laaja referenssitietokanta, jota voidaan käyttää monipuolisesti ja dynaamisesti eri puolilla sivustoa. Rerefenssitietokannasta voidaan tehdä monipuolisia hakuja ja sitä on tarkoitus laajentaa mm. yrityksen sisäiseen käyttöön tulevan Intranet-palvelun tai sidosryhmäkäyttöön tulevan Extranet-palvelun osana sekä esimerkiksi tarjouspohjien valmistelussa.Takaisin

Tutustu toteutettuihin verkkopalveluihin alla olevissa osoitteissa:

Suunnittelukeskus Oy: http://www.suunnittelukeskus.fi
Tiehallinnon Valtatie 5 –projekti: http://www.pitkajarviasema.info

Meihin luottavat jo