Sopimukset Miina Sillanpään Säätiön ja Siuntion Hyvinvointikeskuksen verkkopalveluiden uusimisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 18.12.2007

Sopimukset Miina Sillanpään Säätiön ja Siuntion Hyvinvointikeskuksen verkkopalveluiden uusimisesta

Miina Sillanpään Säätiö
Vuonna 1898 toimintansa aloittaneen Helsingin Taloustyöntekijäin Yhdistyksen hallitus päätti vuonna 1964 säätiöidä Helsingissä ja Siuntiossa olevan omaisuutensa ja luovuttaa sen korvauksetta perustettavalle Miina Sillanpään nimeä kantavalle säätiölle. Miina Sillanpää oli mukana Taloustyöntekijäin yhdistyksen toiminnassa sen perustamisesta alkaen ja puheenjohtajana yli 50 vuotta. Miina Sillanpään Säätiö harjoittaa kansanterveyttä edistävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, vanhustyötä ja kuntoutusta. Säätiön toiminnan painopistealueet ovat lääkinnällinen ja sosiaalinen kuntoutus ja hoito, vanhustyö, kansanterveystyötä edistävä tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä niihin liittyvä julkaisutoiminta. Tehtäviään Miina Sillanpään Säätiö toteuttaa omana toimintanaan tai omistamansa yhtiön Miinan Hoitolat Oy:n kautta Siuntion Hyvinvointikeskuksessa ja Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa Helsingissä.

Asumispalvelukeskus Wilhelmiina on arkkitehti Tuomo Siitosen suunnittelema kolmen talon kokonaisuus, joka avattiin asiakkaille syksyllä 1995. Palvelukeskus tarjoaa sekä pysyviä että lyhytaikaisia asumis-, kuntoutus- ja hoitopalveluita ikääntyneille. Vuonna 2006 Siuntion Kylpylä täytti 30 jolloin uusi nimi Siuntion Hyvinvointikeskus otettiin käyttöön. Nykyisen Hyvinvointikeskuksen tapainen toiminta on kuitenkin saanut alkunsa jo vuonna 1921, jolloin Miina Sillanpää hankki nykyisen, kiinteistöön kuuluvan, Lepopirtin perustajayhdistyksen käyttöön. Siuntion Hyvinvointikeskus on arkkitehti Matti Hakalan suunnittelema vuonna 1976 avattu kuntoutusta, virkistystä ja hyvinvointipalveluita tarjoava palvelukeskus. Rakennuskokonaisuutta on laajennettu kahdessa vaiheessa, vuosina 1981 ja 1987, ja nyt keskuksessa on 190 majoitushuonetta ja 380 asiakaspaikkaa sekä monipuoliset tilat yritystilaisuuksien ja perhejuhlien viettoon. Kokonaisuutta täydentämään avattiin vielä kesällä 2004 Siuntion Hyvinvointikeskuksen Luontoliikuntapuisto. Siuntion Hyvinvointikeskus on keskittynyt aktiivisen aikuisväestön kuntoutukseen ja hyvinvointiin. Toimintaa ohjaa tarkennettu visio siitä, että ”IHMISTÄ PITÄÄ HUOLTAA”. Monipuoliset palvelut, rento ilmapiiri sekä monialainen asiantuntijahenkilöstö keskellä vehmasta Länsi-uusimaalaista luontoa antavat tähän hyvät puitteet.

2008: Tavoitteita ja ratkaisuja – säätiön toiminnan esittelyyn ja hyvinvointikeskuksen palveluiden markkinointiin soveltuvat verkkopalvelut
Tavoitteena on suunnitella Miina Sillanpään Säätiölle visuaalisesti houkutteleva, tietosisällöltään helppokäyttöinen ja helposti ylläpidettävissä oleva verkkopalvelu säätiön toiminnan, taustojen ja laajan palvelutarjonnan esittelyyn sekä ajantasaisen tiedon jakamiseen eri kohde- ja sidosryhmille. Visuaalisen suunnittelun lähtökohtana on projektin yhteydessä toteutettava uusi organisaatioilme (logo, värimaailma, typografia), jonka perusteella verkkopalvelulle luodaan moderni, iloinen ja värikkäämpi ilme. Uuden ilmeen on tarkoitus heijastelle enemmän säätiön taustalla olevan uraauurtavan, omalla tavallaan räväkän sekä omana aikanaan modernin ja edistyksellisen naisvaikuttajan, Miina Sillanpään, sielunmaisemaa tuomalla hänet tähän päivään. Visuaalisen suunnittelun lisäksi verkkopalvelun ajankohtaisuutta ja kiinnostavuutta kehitetään aktiivisella sisältötuotannolla, jota tukee käyttöön tuleva helppokäyttöinen ja sisältötuottajaa innostava ja palkitseva eAdmin –ylläpitojärjestelmä.

Siuntion Hyvinvointikeskuksen verkkopalvelun uudistuksen lähtökohtana on luoda paremmin markkinointiin soveltuva, visuaalisesti houkutteleva, selkeä ja helppokäyttöinen sekä keskuksen monipuolisia palveluita laajemmin esittelevä palvelukokonaisuus. Erityishuomiota sivustouudistuksessa kiinnitetään visualisoinnin lisäksi sivujen käytettävyyteen ja tiedon esitystavan selkeyteen palvelukeskuksen erilaiset kohderyhmät huomioon ottaen. Verkkopalvelun uudistamisen taustalla on uudistettava yritysilme josta vastaa tehtävään valittu mainostoimisto. Luodun ilmeen ja käyttöön tehtävän markkinointiviestinnän materiaalin perusteella suunnittelemme verkkopalvelulle helppokäyttöisen käyttöliittymän sekä uuden ilmeen, jonka avainsanoina ovat raikkaus, rentous ja hyvä olo, jota keskus asiakkailleen tarjoaa.

Molemmat verkkopalvelut rakennetaan kehittämme eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan, johon luodaan asiakkaan tarpeiden mukaiset kokonaisuudet sivustojen sisällön ja rakenteen hallintaan, tehokkaaseen tiedonhakuun, uutisointiin ja sähköisten lomakkeiden hallintaan. Alkuvaiheessa käyttöön otettavat verkkopalvelut ovat lähinnä perusratkaisuja joita kehitetään ajan kuluessa asiakastarpeiden mukaisesti laajentamalla verkkopalveluiden toiminnallisuutta kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin soveltuvilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa (mm. sähköiset uutiskirjeet, koulutus- ja tapahtumahallinnan sovellukset, henkilöstöhallinnan ja rekrytoinnin ratkaisut, Extranet-palvelut, jne.).

Verkkopalvelut otetaan käyttöön keväällä 2008 asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Kysy lisätietoja monipuolisista markkinointiin ja palveluihin soveltuvista sähköisistä ratkaisuistamme:
Sami Pylvänäinen
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo