Schering-Plough asiakkaaksi

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 19.6.2007

Bio- ja lääkealan portfoliomme täydentyi merkittävällä asiakkuudella, kun Schering-Plough Oy valitsi meidät uudistamaan neuro-onkologeille suunnatun Extranet -pohjaisen tutkijaportaalin teknisen alustaratkaisun ja visuaalisen ilmeen.

Schering-Plough asiakkaaksi

Tavoitteet ja ratkaisut: neuro-onkologisesta tutkimuksesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden kohtaamispaikka
Tavoitteena on toteuttaa neuro-onkologisesta tutkimuksesta, hoitomuodoista, lääkityksestä, potilastapauksista ja muusta ajankohtaisesta alan tiedosta koostuva ammattilaisten kohtaamispaikka, joka kannustaa jäseniä aktiiviseen tiedon- ja kokemustenvaihtoon. Palvelu on suunnattu vain alan asiantuntijoiden käyttöön joten se rakennetaan kokonaisuudessaan Extranet –pohjaiseksi. Maanlaajuinen neuro-onkologien tutkijayhteisö koostuu kaiken kaikkiaan yli 350 jäsenestä ja heille toimitettavan tietointensiivisen verkkopalvelun suunnittelussa on avainasemassa tietosisältöjen toimiva, selkeä ja johdonmukainen esitystapa. Käyttöliittymäsuunnittelu ja sivuston tuleva graafinen ilme tulevat tukemaan näitä tavoitteita. Graafisen suunnittelun yhteydessä uudistetaan myös jäsenyhteisön logo, joka toimitetaan asiakkaalle käytettäväksi myös muussa markkinointiviestinnän materiaalissa.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettava kokonaisuus koostuu Extranetin rakenteen ja sisällön sekä käyttöoikeuksien hallintaan, uutisointiin, sähköisten lomakkeiden hallintaan sekä sivuston käytön seurantaa varten toimittavista ratkaisuista. Yhteisöllisyyttä korostamaan ja tiedon vaihtoa kannustamaan käyttöön otetaan myös keskustelufoorumi joka soveltuu esimerkiksi tutkimusartikkelien yhteiseen työstämiseen tai vaikkapa potilastapausten kommentointiin. Toimitettavan järjestelmän medialeiketuki mahdollistaa myös koulutusmateriaalina toimivien opetusvideoiden upottamisen verkkopalveluun jonka lisäksi joustava sähköisten lomakkeiden hallinta helpottaa erilaisten kyselyiden ja gallupien kautta tehtävässä tiedon keruussa, tapahtuma- ja koulutusilmoittautumisten hallinnassa ja palautteen annossa.

Jatkosuunnitelmissa on verkkopalvelun kehittäminen ja toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin soveltuvilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa.

Uusi verkkopalvelu otetaan käyttöön alkusyksystä 2007 asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Kysy lisätietoja Extranet -palveluihin ja markkinointiviestintään kehitetyistä sähköisistä ratkaisuistamme:
Sami Pylvänäinen
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo