Sopimus Innomedica Ltd:n verkkopalvelun uudistamisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 29.6.2007

Laaja, kansainvälinen bio- ja lääkealan portfoliomme, järjestelmämme joustavuus, monipuolisuus ja laajennettavuus, liiketoimintaymmärryksemme sekä graafinen osaamisemme vakuuttivat Life Sciences -alalla toimivan Innomedica Ltd:n kun he hakivat partneria toteuttamaan yritysilmeensä ja verkkopalvelunsa uudistajaa

Sopimus Innomedica Ltd:n verkkopalvelun uudistamisesta

Vuonna 1997 perustettu Innomedica Ltd on Life Sciences -alan yrityksiin erikoistunut palvelu- ja konsultointiyritys. Innomedica auttaa suomalaisia lääke- sekä diagnostiikka-alan kehitysyrityksiä löytämään kansainvälisiä partnereita ja solmimaan tutkimussopimuksia kontaktiverkkonsa avulla sekä auttamaan biotekniikka- ja lääkekehitysyrityksiä kaupallistamaan tuotteitaan. Yhtiö tarjoaa palveluita markkinoille pääsyn, lisensoinnin, partneroinnin, strategisen suunnittelun, liiketoimintasuunnittelun ja muiden yritysten keskeisten kehittämistoimintojen tueksi sekä sijoituskohteiden arvioimiseksi bio- ja lääkealaan sijoittaville rahoittajille. Biotekniikan ja lääkealan lisäksi Innomedicalla on vankkaa asiantuntemusta diagnostiikassa, lääke-tieteellisissä laitteissa ja funktionaalisissa elintarvikkeissa. Yrityksellä on toimintaa kotimaan lisäksi Euroopassa ja Aasian markkinoilla, jonne se on rakentanut aktiivisesti partnerointiverkostoa.

Tavoitteita ja ratkaisuja – yrityspresentaatioon, ajankohtaistiedon välittämiseen ja palvelujen markkinointiin soveltuva verkkopalvelu
Tavoitteena on toteuttaa Innomedican toiminnan ja palvelujen esittelyyn sekä markkinointiin soveltuva ajankohtainen, näyttävä ja visuaalisesti houkutteleva verkkopalvelu joka luo yrityksen toiminnalle uskottavuutta, luotettavuutta ja vakuuttavuutta. Myös yrityksen käytössä olevaa logoa modernisoidaan asiakastarpeiden mukaisesti. Luotavan verkkoilmeen pohjalta asiakkaalle toteutetaan lisäksi PowerPoint –kalvopohjat markkinointiviestinnällisen yhtenäisilmeen saavuttamiseksi. Muuta viestintä- ja markkinointimateriaalia suunnitellaan ja toteutetaan asiakastarpeiden mukaisesti.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettava kokonaisuus koostuu alkuvaiheessa perusratkaisusta sivuston rakenteen ja sisällön hallintaan, uutisointiin sekä sivuston käytön seurantaa varten toimittavista työkaluista. Jatkosuunnitelmissa on sivuston kehittäminen ja toiminnallisuuden laajentaminen mahdollisella kohde- ja sidosryhmäkäyttöön soveltuvalla Extranet -palvelulla sekä kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin soveltuvilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa (mm. sähköiset uutiskirjeet, sähköisten lomakkeiden hallinta, tapahtumahallinta jne.).

Uusi verkkopalvelu otetaan käyttöön alkusyksystä 2007 asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Kysy lisätietoja yritysviestintään ja markkinointiin kehitetyistä sähköisistä ratkaisuistamme:
Sami Pylvänäinen
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo