Sopimus FCG Efeko Oy:n verkkopalvelun ja kurssihallintajärjestelmän toteuttamisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 26.10.2007

FCG Finnish Consulting Group –konsernin verkkopalvelujen uudistamistyöt jatkuvat FCG Koulutus ja konsultointi –liiketoimintaryhmän verkkopalvelun kehittämisprojektilla, jonka keskeisenä toiminnallisena elementtinä on kurssihallintajärjestelmä ja sen integrointi asiakkaan omaan tietohallintajärjestelmään.

Sopimus FCG Efeko Oy:n verkkopalvelun ja kurssihallintajärjestelmän toteuttamisesta

FCG Efeko Oy on koulutus- ja konsultointiyhtiö, joka tukee asiakkaiden ammatillista osaamista, rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista sekä innovatiivista kehittämistyötä. Yhtiö syntyi Kuntakoulutuksen ja Efektian fuusiosta. Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2005. Efeko tuottaa koulutus-, konsultointi-, kehittämis-, tutkimus- ja arviointipalveluja sekä tietojärjestelmiä. FCG Efeko Oy toimii verkostomaisesti yhteistyössä Kuntaliitto-konsernin ja erilaisten strategisten kumppanien kanssa. Yhtiöllä on Lappeenrannan alueellinen toimipiste. Efekon pääomistaja on Suomen Kuntaliitto, jonka jäseniä ovat kaikki kunnat ja kaupungit. Yhtiötä omistavat myös sairaanhoitopiirit sekä Espoon, Kauniaisten, Kotkan, Tampereen ja Vantaan kaupungit ja Vihdin kunta.

Tavoitteet ja ratkaisut
Tavoitteena on luoda FCG Efeko Oy:n ja muun liiketoimintaryhmän (FCG Koulutus ja konsultointi) käyttöön soveltuva kaksikielinen sivusto joka noudattaa konsernille luotua verkkoilmettä. Toteutettavan verkkopalvelun keskeisenä toiminnallisena kokonaisuutena on kehittämämme monipuolinen ja joustava kurssihallintajärjestelmä koulutusten ja kurssi-ilmoittautumisten hallitsemiseksi. Järjestelmä integroidaan asiakkaan omaan tietojärjestelmään joka säilyttää business-kriittistä dataa (mm. asiakkuudet ja niihin liittyvät tiedot mm. laskutukseen liittyen). Järjestelmäintegrointia varten tehdään tarvittavat rajapintamääritykset ja toimintaskeemat ja itse tiedonsiirto järjestelmien välillä hoidetaan joustavasti XML-tiedostosiirtoina sekä automaattisesti (ajastettu siirto) että manuaalisesti (muutostietojen nopeat päivitykset) asiakastarpeitten mukaisesti.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettava kokonaisuus koostuu sivuston rakenteen ja sisällön hallinnasta, uutisointityökaluista, sähköisten lomakkeiden hallintatyökaluista, tarvittavista helppokäyttöisyystoiminnoista sekä sivuston käytön seurantaa varten toimitetuista työkaluista. Laajan henkilöstön hallinta sekä ylläpidon hajauttaminen eri toimipisteiden ja vastuuhenkilöiden välillä onnistuu joustavasti toimitetun ylläpitoratkaisun kautta.

Verkkopalvelu otetaan käyttöön vuoden 2008 alkupuolella asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.Takaisin

Meihin luottavat jo