Technology Business Research Center (TBRC) -tutkimusyksikön verkkopalvelu julkaistu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 9.5.2007

Technology Business Research Center (TBRC) -tutkimusyksikön tutkimustoimintaa, projekteja ja julkaisuja esittelevä laaja verkkopalvelu, sisäiseen käyttöön suunniteltu Intranet-palvelu sekä eri tutkimusprojektien laajempaan esittelyyn soveltuva projektisivustopohja otettiin käyttöön asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Technology Business Research Center (TBRC) -tutkimusyksikön verkkopalvelu julkaistu

Technology Business Research Center (TBRC) on tekniikkaa, taloutta ja tietopääomaa yhdistävä kansainvälinen tutkimusyksikkö, joka toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston toimialoilla. Yksikön tehtävänä on organisoida teknologian kehityksen mahdollistamaa tutkimusta yliopiston ja alan yritysten lähtökohdista. Projektien yhteisvolyymi oli vuonna 2004 noin 1,16 miljoonaa euroa ja eri projekteissa toimi 76 tutkijaa.

Lähtökohdat ja tavoitteet - hyvin hoidettua asiakasyhteistyötä jo vuodesta 2000
Alunperin vuonna 2000 toteuttamamme laaja tutkimustoiminnan esittelyyn ja tutkimustulosten markkinointiin soveltuva ja tutkijoiden kohtaamispaikkana toimiva verkkopalvelu oli palvellut vuosien saatossa hyvin. Aikoinaan ensimmäistä, laajaa ylläpito-ohjelmistohankettamme täydennettiin ja laajennettiin monipuolisilla toiminnoilla ja ominaisuuksilla kulloistenkin asiakastarpeiden mukaisesti vuosien 2000-2006 aikana. Käytössä olevat tutkimustietokannat, viestintätyökalut, Intranet-ratkaisut sekä rekrytoinnin hallinta ovat muodostaneet helppokäyttöisen työkalupakin tutkimusyksikön verkkopalvelun hallintaan ja toiminnan organisointiin.

Ilmeuudistuksella, järjestelmäpäivityksillä ja ohjelmistolaajennuksilla moderni ja dynaaminen verkkopalvelu tutkimustoiminnan esittelyyn, markkinointiin sekä tutkimustiedon hallintaan
Vuodelta 2000 peräisin oleva verkkopalvelun ilme oli kuitenkin vuosien aikana auttamattomasti vanhentunut ja lisätarpeet mm. erillisten projektisivustojen toteuttamiseksi ja olemassa olevan järjestelmän kehittämiseksi ja laajentamiseksi vaativat sivustolle kokonaisuudistusta. Toteutettu uudistus kattaa niin verkkopalvelun graafisen ilmeen ja käyttöliittymän uusimisen, tietosisältöjen esitystavan suunnittelun, käytössä olevan ylläpitojärjestelmän päivittämisen ja laajentamisen kuin myös sivuston ja sen ylläpitojärjestelmän hosting-palvelun dedikoidulla palvelimellamme.

Järjestelmä pystytettiin toteuttamallemme eAdmin Platform 4.5 -ylläpitoalustalle, johon voidaan joustavasti liittää asiakastarpeiden mukainen eAdmin -ylläpito-ohjelmisto. Käyttöön otettu erittäin laaja ylläpitoratkaisu pitää sisällään mm. julkaisujärjestelmän julkisen sivuston, Intranetin sekä eri projektisivustojen sisällön ja rakenteen hallintaan, tutkimustietokantojen ja niiden hallintatyökalujen kehittämisen, uutisointityökalut ja sähköisten uutiskirjeiden ja postituslistojen hallintatyökalut, sähköisten lomakkeiden hallintatyökalut, monipuoliset hakupalvelut, jne. Sivuston käytön seurantaa ja kehittämistä varten käyttöön otettiin uusin versio kävijäseurantaohjelmistostamme joka tarjoaa erittäin monipuolista ja helposti käytettävissä olevaa relevanttia tietoa sivuston käytöstä. Jatkosuunnitelmissa on sivuston toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin suunnatuilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa.Takaisin

Tutustu verkkopalveluun alla olevassa osoitteessa:
http://www.tbrc.fi

Meihin luottavat jo