Uusia sivustojulkaisuja: Suomen Invalidien Urheiluliitto, Neuro-onkologien virtuaaliyhteisö

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 4.10.2007

Uusia sivustojulkaisuja: Suomen Invalidien Urheiluliitto, Neuro-onkologien virtuaaliyhteisö

Suomen Invalidien Urheiluliiton verkkopalvelu julkaistiin asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua. Laaja ja monipuolinen verkkopalvelu kokoaa yhteen kotimaisen vammaisurheilun ja liikunnan harrastajat ja tarjoaa heille monipuolista ja ajankohtaista tietoa, tulospalveluita ja mahdollisuuksia ilmoittautua tapahtumiin ja kilpailuihin. Verkkopalvelun kohderyhmät huomioon ottaen suunnittelussa kiinnitettiin huomiota saavutettavuuskriteereihin ja helppokäyttöisyyteen. Asiakkaan värimaailman mukaisesta sivustosta pyrittiin tekemään vauhdikas ja mukaansatempaava, kohderyhmäänsä innostava ja monipuolisesti palveleva kokonaisuus.

Suomen Invalidien Urheiluliitto - Hyvää oloa, Sportin iloa
Suomen Invalidien Urheiluliitto eli SIU on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö liikuntavammaisille, kuten selkäydinvammaisille, amputoiduille, CP-vammaisille ja lyhytkasvuisille henkilöille, joilla on lihassairaus sekä kaikille muille henkilöille, joiden tuki- ja liikuntaelinvamma tai sairaus vaikuttaa liikkumiseen. SIU on perustettu vuonna 1964. Jäsenseuroja ovat paikalliset invalidiyhdistykset, joita on yli 150. Seuroissa on henkilöjäseniä noin 35 000. SIU toimii yhteistyössä muiden vammaisurheilujärjestöjen, yleisten urheiluseurojen ja lajiliittojen kanssa. Liikuntavammaisille lapsille ja nuorille on erillinen SIU:n nuorisoklubi Futuuri.

SIU:lla on vammaisurheilua ja -liikuntaa käsittelevien kirjojen, lehtien ja videoiden jatkuvasti karttuva kokoelma, joihin voi tutustua liiton toimistossa. Lisäksi liitosta voi lainata urheiluvälineitä ja saatavilla on myös lajien sääntöjä. SIU tiedottaa toiminnastaan Invalidiliiton jäsenlehden IT:n urheilusivuilla ja julkaisee lisäksi SIU Sportti -lehteä. SIU on yhteydessä tiedotusvälineisiin ja viestii vammaisurheilusta ja -liikunnasta. Uusittava verkkopalvelu tulee olemaan keskeisessä roolissa liiton tiedotusvälineenä ja vaikutuskanavana.

Schering-Plough'n sponsoroima Neuro-onkologisten tutkijoiden Extranet-pohjainen tutkijafoorumi otettiin niin ikään käyttöön lokakuun alkupuolella asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Tavoitteena oli toteuttaa neuro-onkologisesta tutkimuksesta, hoitomuodoista, lääkityksestä, potilastapauksista ja muusta ajankohtaisesta alan tiedosta koostuva ammattilaisten kohtaamispaikka, joka kannustaa jäseniä aktiiviseen tiedon- ja kokemustenvaihtoon. Palvelu on suunnattu vain alan asiantuntijoiden käyttöön joten se rakennettiin kokonaisuudessaan Extranet –pohjaiseksi. Maanlaajuinen neuro-onkologien tutkijayhteisö koostuu kaiken kaikkiaan yli 350 jäsenestä ja heille toimitetun tietointensiivisen verkkopalvelun suunnittelussa oli avainasemassa tietosisältöjen toimiva, selkeä ja johdonmukainen esitystapa. Toteutetun sivuston käyttöliittymäsuunnittelu ja sivuston graafinen ilme tukevat näitä selkeyden ja johdonmukaisuuden tavoitteita. Sivuston käytön aktivointia varten keskeiset uusimmat päivitystiedot voidaan välittää verkkopalvelun käyttäjille toimitetun järjestelmän avulla. Graafisen suunnittelun yhteydessä uudistettiin myös jäsenyhteisön logo, joka toimitettiin asiakkaalle käytettäväksi myös muussa markkinointiviestinnän materiaalissa.Takaisin

Meihin luottavat jo