Vanhustyön keskusliiton verkkopalvelu julkaistu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 12.6.2007

Vanhustyön keskusliiton laaja ja monipuolinen liiton eri toimintamuodot kattava verkkopalvelu julkaistiin asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua

Vanhustyön keskusliiton verkkopalvelu julkaistu

Vanhustyön keskusliitto on vuonna 1949 perustettu 350 vanhusten hyväksi työskentelevän yhteisön keskusjärjestö. Jäsenyhteisöt ylläpitävät palvelutaloja, vanhainkoteja ja dementiayksikköjä, tarjoavat koti- ja tukipalveluita sekä järjestävät monipuolista vapaa-ajan toimintaa ja vapaaehtoistyötä. Raha-automaattiyhdistys tukee avustuksin keskusliiton toimintaa. Vanhustyön keskusliitto tekee yhteistyötä oman jäsenkentän, julkishallinnon, kuntien ja muiden järjestöjen kanssa, toimii asiantuntijana mm. valtionhallinnon työryhmissä ja antaa lausuntoja valmisteilla olevista laeista ja hankkeista. Vanhustyön keskusliiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Tavoitteita ja ratkaisuja –järjestötoiminnan kehittämiseen soveltuva laaja verkkopalvelukokonaisuus
Tavoitteena oli toteuttaa Vanhustyön keskusliitolle laaja, liiton eri toimintamuodot kattava verkkopalvelu ja sen hallintajärjestelmä, joka soveltuu niin tiedotustoimintaan, tapahtuma- ja koulutushallintaan kuin myös jäsenyhdistysten ja alueellisen toiminnan kehittämiseen. Palvelua laajennettiin projektin aikana myös liiton varainhankintaa tukevilla verkkokaupan ja tilaustoiminnan kehittämiseen soveltuvilla ratkaisuilla sekä vertaistukea ja neuvontapalveluita helpottavilla vuorovaikutteisilla palveluilla (keskustelualueet, sähköiset lomakkeet). Sivuston graafinen ilme ja käyttöliittymä uusittiin vastaamaan nykyaikaisen verkkopalvelun vaateita ja liiton viestinnällisiä tavoitteita luomalla raikas, värikäs ja houkutteleva palveluportaali. Verkkopalvelun eri ikäiset kohderyhmät huomioon ottaen helppokäyttöisyystoiminnot ovat luonteva osa uusitun verkkopalvelun käytettävyyskriteerejä. Järjestelmä rakennettiin kehittämämme eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan ja siihen luotiin tarvittavat ylläpitotyökalut sivuston sisällön ja rakenteen hallintaan, tiedottamiseen, tapahtuma- ja koulutuspalveluiden hallintaan, verkkokaupan ja tilaustoiminnan hallintaan sekä sähköisten lomakkeiden ja keskustelualueen hallintaan. Laaja-alaisen sivuston tietosisällön hallintaa ja tiedon löydettävyyttä helpottavat monipuoliset hakutoiminnot jonka lisäksi sivuston käytön seurantaa ja kehittämistä varten käyttöön otettiin uusin versio kävijäseurantaohjelmistostamme joka tarjoaa erittäin monipuolista ja helposti hyödynnettävissä olevaa relevanttia tietoa sivuston käytöstä. Julkisen sivuston lisäksi käyttöön otettiin monipuoliset Extranet-palvelut liiton sisäisen viestinnän ja alueellisen toiminnan kehittämiseksi.

Jatkokehityssuunnitelmia verkkopalvelun toiminnallisessa laajentamisessa mm. jäsenyhdistyskäyttöön
Jatkosuunnitelmissa on sivuston toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään, vuorovaikutteisiin palveluihin ja liiton jäsentoiminnan kehittämiseen suunnatuilla ratkaisuilla (mm. sähköiset uutiskirjeet ja postituslistojen hallinta, verkkolehdet, jäsenrekisteritoiminnot, jne.) joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa. Lisäksi suunnitelmissa on verkkopalvelun laajentaminen ainakin osalle keskusliiton alla toimivista 350 jäsenjärjestöstä ja –yhteisöstä luomalla heille kustannustehokkaita ratkaisuja omien verkkopalvelujensa pystyttämiseen toimitetun ylläpitojärjestelmän avulla.Takaisin

Tutustu verkkopalveluun alla olevassa osoitteessa:
http://www.vtkl.fi

Meihin luottavat jo