Sopimus Technology Business Research Center -tutkimusyksikön verkkopalvelun uusimisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 2.1.2007

Pitkäaikainen hyvin hoidettu asiakassuhde, toteutetut ratkaisut, ylläpitojärjestelmämme monipuolisuus, laajennettavuus ja joustavuus sekä graafinen osaamisemme olivat keskeisiä tekijöitä kun Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sijaitseva Technology Business Research Center -tutkimusyksikkö valitsivat meidät uudistamaan verkkopalvelunsa.

Sopimus Technology Business Research Center -tutkimusyksikön verkkopalvelun uusimisesta

Technology Business Research Center (TBRC) on tekniikkaa, taloutta ja tietopääomaa yhdistävä kansainvälinen tutkimusyksikkö, joka toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston toimialoilla. Yksikön tehtävänä on organisoida teknologian kehityksen mahdollistamaa tutkimusta yliopiston ja alan yritysten lähtökohdista. Projektien yhteisvolyymi oli vuonna 2004 noin 1,16 miljoonaa euroa vuodessa ja eri projekteissa toimi 76 tutkijaa.

Lähtökohdat ja tavoitteet - hyvin hoidettua asiakasyhteistyötä jo vuodesta 2000
Alunperin vuonna 2000 toteuttamamme laaja tutkimustoiminnan esittelyyn ja tutkimustulosten markkinointiin soveltuva ja tutkijoiden kohtaamispaikkana toimiva verkkopalvelu on palvellut vuosien saatossa hyvin. Aikoinaan ensimmäinen laaja ylläpito-ohjelmistohankeemme on täydentynyt ja laajentunut monipuolisilla toiminnoilla ja ominaisuuksilla kulloistenkin asiakastarpeiden mukaisesti vuosien 2000-2006 aikana. Käytössä olevat tutkimustietokannat, viestintätyökalut, Intranet-ratkaisut sekä rekrytoinnin hallinta ovat muodostaneet helppokäyttöisen työkalupakin tutkimusyksikön verkkopalvelun hallintaan ja toiminnan organisointiin.

Ilmeuudistuksella, järjestelmäpäivityksillä ja ohjelmistolaajennuksilla moderni ja dynaaminen verkkopalvelu tutkimustoiminnan esittelyyn, markkinointiin sekä tutkimustiedon hallintaan
Vuodelta 2000 peräisin oleva verkkopalvelun ilme on kuitenkin vuosien aikana auttamattomasti vanhentunut ja lisätarpeet mm. erillisten projektisivustojen toteuttamiseksi ja olemassa olevan järjestelmän kehittämiseksi ja laajentamiseksi vaativat sivustolle kokonaisuudistusta. Uudistus kattaa niin verkkopalvelun graafisen ilmeen ja käyttöliittymän uusimisen, tietosisältöjen esitystavan suunnittelun, käytössä olevan ylläpitojärjestelmän päivittämisen ja laajentamisen kuin myös sivuston ja sen ylläpitojärjestelmän hosting-palvelun palvelimellamme.

Järjestelmä pystytetään toteuttamallemme eAdmin Platform 4.5 -ylläpitoalustalle, johon voidaan joustavasti liittää asiakastarpeiden mukainen eAdmin -ylläpito-ohjelmisto. Käyttöön tuleva erittäin laaja ylläpitoratkaisu pitää sisällään mm. julkaisujärjestelmän julkisen sivuston, Intranetin sekä eri projektisivustojen hallintaan, tutkimustietokantojen kehittämisen, uutisointityökalut ja sähköisten uutiskirjeiden ja postituslistojen hallintatyökalut, sähköisten lomakkeiden hallintatyökalut, monipuoliset hakupalvelut, jne. Sivuston käytön seurantaa ja kehittämistä varten käyttöön otetaan uusin versio kävijäseurantaohjelmistostamme joka tarjoaa erittäin monipuolista ja helposti käytettävissä olevaa relevanttia tietoa sivuston käytöstä. Jatkosuunnitelmissa on sivuston toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin suunnatuilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa.

Uusittu verkkopalvelu otetaan käyttöön kevään 2007 aikana asiakkaan sisältötuotannon aikataulun mukaisesti.

Kysy lisätietoja tutkimustoiminnan esittelyyn, markkinointiin sekä viestintään kehitetyistä monipuolisista ratkaisuistamme:
Sami Pylvänäinen
Puh. (02) 410 1740
Gsm. 040 825 6267Takaisin

Meihin luottavat jo