Lisää teollisuusasiakkaita: Sopimus Hydoring Oy:n verkkopalvelun uudistamisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 14.12.2007

Lisää teollisuusasiakkaita: Sopimus Hydoring Oy:n verkkopalvelun uudistamisesta

Vuonna 1987 perustettu Hydoring Oy omaa vahvat perinteet hydrauliikkasylintereiden ja -koneikkojen valmistuksessa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Hydoring Oy on kasvanut johtavien kotimaisten hydrauliikkavalmistajien joukkoon. Tuotekehitys on asiakaslähtöistä ja nykyaikaisen tehokasta, valmistus ja laadun varmistus korkeaa tasoa. Oma kokonaistoimituksen huomioiva suunnittelu ja osaava, sitoutunut henkilökunta mahdollistavat asiakaslähtöisen, joustavan ja nopean toiminnan. Hydoring Oy:n toiminta jakautuu neljään selkeään liiketoiminta-alueeseen: sylinterivalmistukseen, hydrauliikkakoneikko ja -järjestelmävalmistukseen, komponenttimyyntiin sekä huolto- ja asennuspalveluihin. Tuotanto ja hallinto on keskitetty Kyröön, jossa osaava henkilökunta, nykyaikaiset työstökoneet ja laadukkaat koestusvälineet, sekä ISO 9001- laatujärjestelmä varmistavat tuotteiden korkean laadun. Hydoring Oy työllistää lähes 100 henkilöä joista osa toimii yrityksen myyntikonttoreissa Lahdessa ja Oulussa alueelliset tarpeet huomioon ottaen.

2008: Tavoitteita ja ratkaisuja – yrityspresentaatioon, asiakasreferenssien ja osaamisen sekä palvelujen esittelyyn soveltuva monipuolinen ja kattava verkkopalvelu
Lähtökohtana verkkopalvelun uudistamisessa on asiakkaan sähköisten liiketoimintaprosessien tehostaminen jossa moderni, kattava ja yrityksen asiakkaita monipuolisesti palveleva verkkopalvelu muodostaa ulkoisen yritysviestinnän ja asiakaskontaktipinnan keskeisen elementin ja luo samalla uskottavan mielikuvan oman alansa menestyvästä ja osaavasta yrityksestä. Ilmesuunnittelun lähtökohtana on kehittää käytössä olevan markkinointiviestimateriaalin pohjalta edustava ja modernin teollisuusyrityksen käyttöön soveltuva verkkopalvelu, joka tarjoaa yrityksen asiakkaille riittävän tuote- ja palvelutiedon selkeästi jäsenneltynä ja houkuttelee uusia asiakkaita yrityksen palveluiden ja ratkaisujen käyttäjiksi. Suuren osan Hydoring Oy:n toimituksista muodostavat tuotesarjoihin perustuvat asiakasyritysten tarpeisiin soveltuvat räätälöidyt ratkaisut joten sisällöllisenä haasteena on tuoda paremmin esiin yrityksen monipuolinen osaaminen korostamalla asiakkuuksia ja asiakaskohtaisesti toteutettuja sovelluksia pelkän tuote-esittelyn sijaan.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettava kattava verkkopalvelu koostuu helppokäyttöisestä ja joustavasta sivuston rakenteen ja sisällön hallintatyökalusta, tietosisällön hallintaan suunnitelluista tehokkaista hakutoiminnoista, uutisointityökaluista sekä sähköisten lomakkeiden hallintasovelluksesta. Monipuolinen sivuston käytön seurantaa suunniteltu kävijäseurantaohjelmisto tarjoaa asiakkaalle relevanttia ja helposti hyödynnettävissä olevaa tietoa verkkopalvelun käytöstä, jota voidaan soveltaa verkkopalvelun kehitystyön apuvälineenä. Jatkosuunnitelmissa on sivuston kehittäminen ja toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin soveltuvilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa (mm. sähköiset uutiskirjeet, tuote- ja referenssitietokantaratkaisut, asiakasrekisterisovellukset, Extranet-palvelut, jne.).

Kaksikielinen verkkopalvelu otetaan käyttöön keväällä 2008 asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.Takaisin

Meihin luottavat jo