Sopimus Merenkulkualan tutkimus- ja koulutuskeskuksen asiakasrekisterin toteuttamisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 25.6.2007

Toimitetut asiakas- ja jäsenrekisterinratkaisut, järjestelmämme monipuolisuus ja joustavuus sekä asiantuntijapalvelumme vakuuttivat Merenkulkualan tutkimus- ja koulutuskeskuksen kun he valitsivat meidät uusimaan asiakasrekisterinsä

Sopimus Merenkulkualan tutkimus- ja koulutuskeskuksen asiakasrekisterin toteuttamisesta

Merenkulkualan tutkimus- ja koulutuskeskus (MKK) on perustettu vuonna 1980. MKK liitettiin Turun yliopiston erillislaitokseksi vuonna 1984 ja on siitä lähtien vahvistanut asemaansa maamme merenkulun ja siihen läheisesti liittyvien alojen täydennyskouluttajana sekä tutkimus- ja asiantuntijapalveluitten tarjoajana. Toiminnallaan MKK vastaa niin alueellisiin kuin kansallisiinkin tarpeisiin. Koulutus- ja konferenssipalveluittemme asiakkaina ovat niin yksittäiset henkilöt, merenkulku- ja kuljetusalan yritykset kuin julkinen hallintokin. Kurssit ja konferenssit sekä erilaiset henkilöstön kehittämisohjelmat voidaan myös räätälöidä vastaamaan kunkin asiakkaan erityistarpeita. Koulutuspalveluitten lisäksi MKK tarjoaa asiakkailleen myös asiantuntevaa apua erilaisten kokousten järjestämisessä. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus sijaitsee Turussa World Trade Centerissä Linnankadun varrella Aurajoen tuntumassa. MKK:lla on myös kaksi alueellista yksikköä, toinen Porissa ja toinen Raumalla. Porin yksikön yhteydessä toimii valtakunnallinen lähimerenkulun edistämiskeskus Shortsea Promotion Centre Finland.

Tavoitteet ja ratkaisut: monipuolinen ja joustava asiakasrekisterin hallintaohjelmisto
Tavoitteena on toteuttaa asiakkaan käytössä olevan vanhentuneen Paradox-pohjaisen asiakasrekisterin tilalle nykyaikainen, monipuolinen ja joustava asiakasrekisterin hallintaohjelmisto joka mahdollistaa mm. rekisterin etäkäytön alueellisista yksiköistä käsin. Toteutimme MKK:lle aluksi tarjouspyyntöä varten käytössä olevan järjestelmän määrittelyn ja dokumentoinnin tuntipohjaisena konsultointityönä. Tarjouskilpailun voitettuamme tehtyä määrittelyä ja sen pohjalta luotua tarjousta tarkennettiin määrittelypalaverin yhteydessä ja käytössä olevaan järjestelmään kehitettiin asiakastarpeiden ja oman asiantuntemuksemme pohjalta lisätoimintoja jotka helpottavat järjestelmän käyttöä. Asiakasrekisterin pääasiallinen käyttö liittyy tiedottamiseen ja koulutustoiminnan markkinointiin jota hoidetaan massapostituksilla kirjeitse tai sähköpostilla. Laajan, yli 15 000 henkilötiedon sisältävän asiakasrekisterin käyttöä tulevat helpottamaan monipuoliset hakutoiminnot, massamuokkaustoiminnot, postituskoodien hallinta, järjestelmän leikepöytien joustava käyttö, osoitetarratulostukset sekä tietojen vienti muihin järjestelmiin.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettava kokonaisuus koostuu kolmesta toisiinsa integroidusta ohjelmistosta - asiakasrekisterin hallintaohjelmasta, organisaatiotietojen hallintaohjelmasta sekä kurssitietojen hallintaohjelmasta. Ohjelmistojen eriyttäminen mahdollistaa mm. niiden toimintojen laajentamisen ja kehittämisen sekä ylläpidon joustavan hajauttamisen eri vastuuhenkilöiden välillä. Toimitettava järjestelmä tarjoaa mahdollisuuksia laajentaa asiakasrekisterin käyttöä myös muuhun toimintaan johon monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin –ohjelmistoamme tarjoaa ratkaisuja. Esimerkiksi koulutus- ja kurssihallintajärjestelmällämme voidaan tulevaisuudessa hoitaa MKK:n koulutustoimintaa ja sähköistä ilmoittautumista ja saatuja asiakastietoja liittää osaksi toimitettua asiakasrekisteriä. Massapostituksia varten sähköisten uutiskirjeiden hallintaohjelmistomme tarjoaa niin ikään joustavia ratkaisuja.

Uusi asiakasrekisteri ja sen hallintaohjelmisto otetaan käyttöön alkusyksystä 2007.

Kysy lisätietoja asiakas- ja jäsenrekisteriratkaisuistamme:
Sami Pylvänäinen
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo