Sopimus Muoviteollisuus ry:n verkkopalvelun uudistamisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 28.11.2007

Järjestöalan referenssit, organisaatioviestinnän hallinta ja monipuolinen ylläpitojärjestelmämme vakuuttivat Muoviteollisuus ry:n kun he hakivat palveluntoimittajaa verkkopalvelunsa uudistamiseksi.

Sopimus Muoviteollisuus ry:n verkkopalvelun uudistamisesta

Muoviteollisuus ry on vuonna 1961 perustettu 116 muovituotteita valmistavien jäsenyritystensä elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö ja Kemianteollisuus ry:n toimialajärjestö sekä Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen. Liitto on jäsen alansa eurooppalaisessa (EuPC) ja maailmanlaajuisessa (CIPAD) järjestössä sekä tekee tiivistä yhteistyötä myös alan pohjoismaisten järjestöjen kanssa. Muoviteollisuus ry kehittää alan ympäristöosaamista ja –vastuuta, alan laatujärjestelmiä, tutkimusta ja standardisointia sekä edistää alan koulutusta.

2008: Tavoitteita ja ratkaisuja – edunvalvontaan, tiedottamiseen ja toiminnan esittelyyn soveltuva monipuolinen verkkopalvelu
Tavoitteena on toteuttaa Muoviteollisuus ry:lle helppokäyttöinen, visuaalisesti houkutteleva ja tiedon esitystavaltaan selkeä verkkopalvelu, jonka ylläpidon helppous varmistaa sisällön ajankohtaisuuden ja kiinnostavuuden eri kohde- ja sidosryhmille. Verkkopalvelun ilmesuunnittelussa käytetään asiakkaan käytössä olevaa viestintä- ja markkinointimateriaalia sekä graafista ohjeistoa joiden perusteella organisaation sähköiselle ilmeelle (www, Extranet ja sähköinen lomakkeisto) luodaan tarvittava uudistus ja modernisointi. Sisältö- ja rakennesuunnittelulla laajennetaan ja kehitetään organisaation viestintää ja yhdistetään sekä keskitetään asiakkaan käytössä olevia erillisiä verkkopalveluita yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi josta tietoa jaetaan eri kohde- ja sidosryhmille. Organisaatiotiedottamisen lisäksi tavoitteena on aktivoida kotimaisten muoviteollisuusyritysten osallisuutta ja näkyvyyttä verkkopalvelun sisällössä.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettava kokonaisuus koostuu sivuston rakenteen ja sisällön hallintaan toimitettavista ratkaisuista sekä tietosisällön hallintaan suunnitelluista tehokkaista hakutoiminnoista. Lisäksi käyttöön otetaan monipuoliset uutisointityökalut ja postituslistojen hallintatyökalut, joilla sähköistä tiedottamisesta tehostetaan eri kohde- ja sidosryhmille. Palvelutoiminnoksi luodaan kattava tietopankki ja kysymys-/vastauspalsta joihin kerätään muovitietoutta luokiteltuna selkeästi eri ryhmiin. Sähköisillä lomakkeilla voidaan hoitaa joustavasti organisaation yhteydenotot, palautteet, ilmoittautumiset sekä erilaiset tiedonkeruut ja tehdä esimerkiksi jäsenyrityksille suunnattuja kyselyitä. Koko verkkopalvelun käytön seurannasta vastaa kehittämämme monipuolinen seuranta- ja analysointityökalu josta saa relevanttia tietoa verkkopalvelun sisällön kehittämistä varten. Jatkosuunnitelmissa on sivuston kehittäminen ja toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin soveltuvilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa (mm. sähköiset uutiskirjeet, jäsenrekisteritoiminnot, tapahtuma- ja koulutushallinnan sovellukset, erilliset projektisivulaajennukset, jne.).

Uusi kaksikielinen verkkopalvelu otetaan käyttöön keväällä 2008 asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Kumiteollisuus ry:n verkkopalvelu julkaistu
Teollisuuden etujärjestöistä asiakkaamme Kumiteollisuus ry sai sisältötuotannon valmiiksi sovitulla aikataululla ja täysin uusittu verkkopalvelu uudella organisaatioilmeellä julkaistiin osoitteessa:
http://www.kumiteollisuus.fi

Kysy lisätietoja organisaatioviestintään kehitetyistä sähköisistä ratkaisuistamme:
Sami Pylvänäinen
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo