Sopimus Satamaliiton verkkopalvelun uudistamisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 2.3.2016

Toteutamme kuluvan kevään aikana Suomen Satamaliitolle verkkopalvelu-uudistuksen, joka soveltuu niin viestintään kuin myös jäsenpalveluihin. Myös suositut satamatilastot siirtyvät samalla mobiiliaikaan.

Satamaliitto

Yhteistyömme Suomen Satamaliiton kanssa jatkuu kun viisi vuotta sitten toteuttamamme sivusto uudistetaan tämän päivän vaatimusten mukaisesti mobiiliyhteensopivaksi. Viime uudistuksen yhteydessä toteuttamamme liiton organisaatioilme on edellenkin ajaton ja toimiva, joten sitä tullaan lähinnä soveltamaan uuteen verkkopalveluun nykyaikaisen web-suunnittelun ehdoin.

Satamaliiton verkkopalvelu kattaa perustiedotukseen liittyvän julkisen sivuston sekä liiton jäsenpalveluihin toteutetun Ekstranet-ratkaisun. Mielenkiintoisin ja eniten käytetty osio verkkopalvelussa on kuitenkin kotimaan satamatilastot, jota käytetään mm. talouden tunnuslukujen tarkkailussa (erityisesti vientitilastot). Taulukkomuotoon tehdyt tilastonäkymät uusitaan mobiiliyhteensopiviksi minkä lisäksi otetaan käyttöön infografiikan esittämissovellus, jolla satamien vuositilastot saadaan esitettyä dynaamisina näyttävinä kaavioina. Katso esimerkit alla.

Oman eAdmin 5 -ylläpitoalustan päälle rakennettava verkkopalvelu tullaan julkaisemaan ensi syksynä asiakkaan sisältötuotannon aikataulusta johtuen.


Kotimaan satamien vienti vuosina 2008-2014

Vienti (tonnia)

Kotimaan satamien tuonti vuosina 2008-2014

Tuonti (tonnia)

Kotimaan satamien tuonti ja vienti 2008-2014

Tuonti (tonnia)
Vienti (tonnia)


Takaisin

Suomen Satamaliitto

 • perustettu vuonna 1923
 • jäseninä yli 30 satamaa
 • jäsentensä edunvalvoja
 • satamien kilpailukyvyn parantaja
 • alan osaamispotentiaalin kehittäjä
 • satamatoiminnan asiantuntija
 • EU-tason vaikuttajaelin


Tiesitkö että?

 • EU käski Suomen yhtiöittämään kaikki kauppasatamansa vuoden 2015 alusta
 • Satamien tunnusluvut toimivat hyvänä mittarina talouden ennustamisessa
 • Viennistä hyvinvointinsa saava Suomi on täysin riippuvainen satamiensa toimintakyvystä
 • Yli 85 prosenttia tuotteiden ja raaka-aineiden viennistä ja tuonnista kulkee satamien kautta

Meihin luottavat jo