Satamaliiton uusi verkkopalvelu julkaistu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 6.10.2011

Toteutimme Satamaliiton uuden verkkopalvelun, joka toimii liiton keskeisenä viestintäkanavana.

Satamaliitolle uusi verkkopalvelu

Toteutimme Satamaliiton uuden verkkopalvelun, joka toimii liiton keskeisenä viestintäkanavana. Se on suunnattu erityisesti satamille, satamien asiakkaille, muille sidosryhmille, medialle sekä päätöksentekijöille. Kolmikielisen sivuston hallinta hoidetaan tehokkaasti joustavalla ja laajennettavissa olevalla ylläpitojärjestelmämme. Kiintoisan lisän verkkopalvelukokonaisuuteen tuo asiakkaan käyttöön toimitettu satamatilastojen hallintasovellus.

Verkkopalvelun uusimisen yhteydessä liiton organisaatioilmeeseen tehtiin tarvittavat uudistukset perinteitä kunnioittaen. Logosta haluttiin toimivampi ja helpommin käytettävä, jonka lisäksi verkkopalvelun moderni ilme, raikkaampi värimaailma ja monipuolisempi kuvituksen käyttö antavat hyvät lähtökohdat myös asiakkaan muun viestintämateriaalin uusimiseen.

Suomen Satamaliitto on yleisten kunnallisten ja yksityisten satamien keskusjärjestö, joka perustettiin vuonna 1923. Liitolla on 29 jäsentä. Satamaliitto toimii satamien edunvalvojana ja se on edustettuna monessa satamapoliittisia ja liikenteellisiä kysymyksiä käsittelevässä kansainvälisessä ja kansallisessa organisaatiossa.

Suomalaisilla satamilla on oleellisen tärkeä asema Suomen ulkomaankaupassa, josta yli 80 % kulkee satamien kautta.

www.satamaliitto.fiTakaisin


Satamaliitto edustaa suomalaisia satamia. Kuva Rauman satamasta.

Meihin luottavat jo