Uusia julkaisuja: FinnHEMS

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 24.8.2011

Lääkärihelikopteripalveluiden hallintayksikön, FinnHEMSin, uusi verkkopalvelu julkaistiin asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Uusia julkaisuja: FinnHEMS

Lääkärihelikopteripalveluiden hallintayksikön, FinnHEMSin, uusi verkkopalvelu kehitettiin asiakkaan viestintätarpeiden tehokkaaseen hoitamiseen. Näyttävä, asiakkaan yritysilmeen mukainen uusi sivusto helpottaa ja nopeuttaa tiedottamista sekä tarjoaa kiinnostuneille helpon tavan saada tietoa HEMS-toiminnan kehittämisestä Suomessa.

www.finnhems.fiTakaisin

FinnHEMS Oy

FinnHEMS Oy on yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistama, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa kesäkuussa 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön valtuuttama valtakunnallinen hallinnointiyksikkö vastaa lääkärihelikopteritoimintaan liittyvistä lentopalvelusta sekä tukikohdista maayksikköineen.

Tavoitteena on lääkärihelikopteritoiminnan kehittäminen, toiminnan turvaaminen ja tasapuolisen palvelun tarjoaminen. Yhtiön tehtävänä on tarjota kiinteässä yhteistyössä muun ensihoitopalvelun kanssa korkealaatuisia ensihoitopalveluita äkillisissä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa.

Meihin luottavat jo