Työttömyyskassojen Yhteisjärjestölle laaja viestintä- ja palvelukokonaisuus

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 29.6.2012

Uudistamme kuluvan kesän ja tulevan syksyn aikana asiakkaan organisaatioilmeen ja viestintämateriaalit sekä toimitamme laajan verkkopalveluratkaisun kassatoiminnan kehittämiseksi

Kassatoiminnan asiantuntija

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tai tuttavallisemmin TYJ:n toiminta ei ole kovinkaan mediaseksikästä ja tavallinen kansalainen voi sattumalta eksyä sivustolle etsiessään tietoa päivärahasta tai työttömyyteen liittyvistä tuista ja etuuksista. Mielikuvatasolla lähinnä TYJ:n toimintaa on kaikkien tuntema KELA, joka ei varsinaisesti herätä positiivisia tuntemuksia.

Niin tai näin, TYJ:n tarpeet viestinnän ja sähköisten palveluratkaisujen kehittämiseksi ovat samalla sekä yksinkertaiset, että monimutkaiset. Yksinkertaiseksi ne tekevät tuttu perustilanne, jossa verkkopalvelua ja viestintämateriaaleja on kehitetty huonolla osaamisella, vailla johdonmukaisuutta ja selkeää linjaa tai käyttäjänäkökulmaa. Tästä ei voi muuta kuin parantaa. Monimutkaiseksi tai pikemminkin monipuoliseksi kehitystyön tekee verkkopalvelun valtavat tietomäärät ja niiden käyttöön, tiedon esittämiseen sekä toimintoihin liittyvät haasteet.

Onneksi pääsemme ratkaisemaan kokonaisuutta. Suunnitelussa huomioidaan asiakkaan strategiset toimintalinjat, arvot ja perusviestit, joiden perusteella viestintää rakennetaan selkeäksi, toiminta- ja käyttöympäristöön ja käyttäjätarpeisiin perustuvaksi ohjenuoraksi. Organisaatioilme on näin johdonmukainen, selkeä ja toimiva kokonaisuus, joka tavoittaa eri kohderyhmät, viestii oikeista asioista ja tarjoaa välineitä kommunikointiin. Sama selkeys, yksinkertaisuus ja käytettävyys auttavat myös käyttäjää löytämään hakemansa tiedot verkkopalvelusta.

Työ käynnistettiin toukokuussa laajoilla määrittelypalavereilla, joilla saatiin kerättyä riittävästi tietoa niin organisaatioilmeen, viestintämateriaalien, kuin myös tulevan laajan verkkopalvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Kesän aikana saadaan suunniteltua ja toteutettua viestinnän peruslinjaukset organisaatioilmeen ja julkisen verkkopalvelun osalta. Syksyllä työ jatkuu muun viestintämateriaalin suunnittelulla ja kassatyöskentelyn kehittämiseen liittyvän laajan ja monipuolisen ekstranet-palvelun toteutuksella.

Asiakkaan käyttöön toimitetaan kattava viestintäpaketti, joka tarjoaa oikeanlaiset välineet asiakas- ja kohderyhmäviestintään niin sähköisessä, kuin myös perinteisessä mediassa. Julkisesta verkkopalvelusta rakennetaan selkeä ja helppokäyttöinen yleistiedon esityskanava, joka samalla viestii TYJ:n ammattimaisesta osaamisesta. Ekstranet-palveluun, kassatyöskentelyn avuksi, toimitetaan monipuoliset tiedon löytämisen, järjestämisen ja käytön apuvälineet, jotka auttavat myös verkkopalvelun ylläpitäjiä järjestämään, luokittelemaan ja esittämään laajaa tietomäärää selkeänä kokonaisuutena.

Uutta organisaatioilmettä on tarkoitus ottaa käyttöön ensi syksynä ja verkkopalvelun julkaisu siirtyy laajan toimituskokonaisuuden ja sisältötuotannon vuoksi vuoden 2013 alkuun.Takaisin

TYJ

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö (TYJ) toimii Suomessa olevien 30 palkansaajien työttömyyskassan sekä kahden yrittäjäkassan yhteistyöelimenä. TYJ tiedottaa ansiosidonnaisiin työttömyysetuuksiin liittyvistä yleisistä asioista ja edistää kassojen työskentelyä. Se tekee myös esityksiä ja antaa lausuntoja työttömien sosiaaliturvan kehittämiseksi sekä toimii yhteistyössä Pohjoismaiden vastaavien organisaatioiden kanssa. Lisäksi TYJ tarjoaa jäsenilleen koulutusta sekä materiaalia ajankohtaisista alan aiheista työttömyyskassatoimintaan liittyen.

Meihin luottavat jo