Keliakialiiton uusi verkkolehti julkaistu!

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 20.6.2012

Keliakia-verkkolehti laajentaa entuudestaan keliakia-aiheisten verkkopalveluiden kokonaisuutta. Kyllä liiton jäseniä nyt hemmotellaan!

Keliakia-verkkolehden ensijulkaisu

Pitkään suunnitteilla ollut Keliakialiiton verkkolehti saatiin vihdoinkin julkaistua, kun liiton viestintään saatiin lisää resursseja ja osaavia käsiä. Painetun lehden jatkeena oleva, sisällöltään itsenäinen julkaisu on suunnattu liiton jäsenistön käyttöön ja sen lukeminen vaatii jäsentunnukset. Verkkolehdessä käsitellään monipuolisesti keliakiaa sairautena, keliakiaruokavaliota, elämää ja matkailua keliaakikkona sekä Keliakialiiton ja paikallisten keliakiayhdistysten toimintaa.

Verkkolehteä ylläpidetään osana liiton muuta verkkopalvelua ja lehtijuttujen hallinnan lisäksi toimitimme kokonaisuuteen myös blogisovelluksen sekä kommenttitoiminnon yhteisöllisen viestinnän kehittämiseksi.

Verkkolehtilaajennuksen yhteydessä liiton eri verkkopalveluiden välille rakennettiin toimiva navigointiratkaisu, jolla voi näppärästi liikkua liiton www-sivujen, Keliakianuorten sivujen, Ekstranetin sekä Keliakia-verkkolehden välillä.

Verkkolehden myötä moni sellainen tapahtuma ja aihepiiri, joka on aiemmin jäänyt liian vähälle huomiolle painetun lehden rajallisen sivutilan vuoksi, saa nyt ansaitsemansa näkyvyyden, toteaa Keliakialiiton verkkotiedottaja Sanna Talsta.Takaisin

Keliakialiitto

Keliakialiitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa keliaakikoiden ja heidän perheidensä elämänlaatua. Keliakialiitto ry on rekisteröityjen keliakiayhdistysten kattojärjestö, joka toimii keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien ihmisten heidän omaistensa neuvonta-, palvelu- ja etujärjestönä. Keliakialiiton keskeisenä tehtävänä on myös yleisen tietouden lisääminen keliakiasta sekä keliaakikkojen hyvän hoidon ja sosiaaliturvan edistäminen.

www.keliakialiitto.fi

Meihin luottavat jo