Sopimus Kriminaalihuollon tukisäätiön organisaatioilmeen ja verkkopalvelun uudistamisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 7.5.2012

KRITS kaipasi viestintänsä kehittämiseen ammattilaista joka hanskaa niin sähköisen kuin myös perinteisenkin median. Meiltä tämä luonnistuu laajan osaamistaustamme ansiosta.

KRITSille uusi uskottava ilme

KRITS on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio, jolla on tärkeä rooli yhteiskunnassa. Viestintänsä tueksi se tarvitsi ammattilaisen, joka luo tarvittavat välineet niin sähköiseen, kuin myös perinteiseenkin mediaan. Otimme haastavan, mielenkiintoisen ja paljon taustasuunnittelua vaativan työn mielellään vastaan ja työn jälki on nähtävissä ensi syksynä niin verkossa, kuin myös muussa asiakkaan viestinnässä.

Suunnittelutyön lähtökohtana on antaa Kriminaalihuollon tukisäätiöstä mielikuva asiallisesta ja luottamusta herättävästä asiantuntijaorganisaatiosta, joka tarjoaa faktatietoa kriminaalityön eri aihealueista. KRITS on positiivinen, eteenpäin menevä organisaatio, joka toiminnallaan vaikuttaa tärkeisiin yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin, ja jonka asema on oman alan toimijoiden keskuudessa tunnettu ja arvostettu. Yleisilme on ajanmukainen, mutta samalla kestävä, selkeä, asiallinen ja säätiön toimintaympäristöön sopiva kokonaisuus.

Työ kattaa organisaation perusilmeen, viestintämateriaalien, verkkopalvelun ja uutiskirjeiden suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi toteutetaan graafinen ohjeisto uuden organisaatioilmeen käytön opasteeksi.

Uusi KRITS syksyllä!Takaisin

Kriminaalihuollon tukisäätiö (KRITS) on rangaistuksesta vapautuvien selviytymistä ja elämänhallintaa edistävä valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja. Säätiön tarkoituksena on tukea kriminaalihuoltotyötä ja sen kehittämistä sekä vaikuttaa toimintaan, jolla vähennetään uusintarikollisuutta ja sen haittoja.

Meihin luottavat jo