Uusia järjestöasiakkaita

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 7.3.2011

Olemme tehneet alkukeväästä sopimukset Satamaliiton ja Teräsrakenneyhdistyksen verkkopalveluiden uusimisesta. Uudet sivustot otetaan käyttöön kesällä asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Edunvalvontaa, viestintää ja jäsenpalveluja sähköisessä muodossa

Olemme tehneet alkukeväästä sopimukset Satamaliiton ja Teräsrakenneyhdistyksen verkkopalveluiden uusimisesta. Uudet sivustot otetaan käyttöön kesällä asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Satamaliitto – suomalaisen satamatoiminnan edunvalvoja

Suomalaisilla satamilla on oleellisen tärkeä asema Suomen ulkomaankaupassa, josta noin 90 % kulkee satamien kautta. Jo vuonna 1923 perustettu Suomen Satamaliitto toimii satamien keskusjärjestönä, ja siihen kuuluu 30 jäsensatamaa. Satamaliitto toimii satamien edunvalvojana ja se on edustettuna monessa satamapoliittisia ja liikenteellisiä kysymyksiä käsittelevässä kansainvälisessä ja kansallisessa organisaatiossa.

Organisaatioilmeen uudistusta ja tilastosovellus satamatietojen hallintaan
Liiton verkkopalvelun uusimisen yhteydessä myös organisaatioilmeeseen tehdään tarvittavat uudistukset perinteitä kunnioittaen. Logosta halutaan toimivampi ja helpommin käytettävä, jonka lisäksi verkkopalvelun moderni ilme, raikkaampi värimaailma ja monipuolisempi kuvituksen käyttö antavat hyvät lähtökohdat myös asiakkaan muun viestintämateriaalin uusimiseen. Kolmikielisen sivuston hallinta hoidetaan tehokkaasti joustavalla ja laajennettavissa olevalla ylläpitojärjestelmämme. Kiintoisan lisän verkkopalvelukokonaisuuteen tuo asiakkaan käytössä oleva satamien tilasto-ohjelma, jonka korvaamme asiakaskäyttöön räätälöitävällä, modernilla ja ylläpitoa helpottavalla sovelluksella.

Uusi sivusto tullaan ottamaan käyttöön kesän aikana asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Teräsrakenneyhdistys – metallirakentamisen kattojärjestö

Teräsrakenneyhdistyksen jäsenet edustavat laaja-alaisesti metallirakennusalaa. Yhdistyksen jäseninä on teräs- ja metallituotteiden valmistajia, erilaisia rakentamiseen liittyviä palveluita tuottavia yrityksiä ja yhteisöjä sekä rakentamispalveluiden tilaajia. Yhdistyksen vastuulla ovat alan yhteinen kehittäminen, laatutoiminta, vaikuttaminen, koulutus ja viestintä.

Verkkopalvelun uudistamisessa tullaan panostamaan selkeyteen, tiedon jäsentämiseen, löydettävyyteen sekä helppokäyttöisyyteen. Perussivuston lisäksi asiakkaalle toimitetaan ekstranet-ratkaisu jäsenpalveluiden kehittämiseen sekä jäsenviestinnän tehostamiseksi.

Uusittu verkkopalvelu otetaan käyttöön kesän aikana asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.Takaisin

Rauman satama
Satamaliitto edustaa suomalaisia satamia. Kuva Rauman satamasta.

Tapiolan pääkonttori
Teräsrakenneyhdistys myöntää vuosittain teräsrakennepalkinnon merkittävälle teräsrakennekohteelle, jossa terästä on käytetty arkkitehtonisesti, rakenneteknisesti ja taloudellisesti esimerkillisellä tavalla. Vuoden 2010 palkinto myönnettiin Tapiola-ryhmän pääkonttorille, jonka pääsuunnittelijana toimi Arkkitehtitoimisto SARC Oy.

Meihin luottavat jo