FinnHEMS ja Verkkovaraani yhteistyöhön

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 8.3.2011

FinnHEMS on perustettu hallinnoimaan lääkärihelikopteritoimintaa Suomessa. Me tarjoamme asiakkaalle sopivat välineet sähköisen viestinnän hoitamiseen.

Lääkärihelikopteripalveluiden hallinta valtakunnalliselle hallinnointiyksikölle

Sosiaali- ja terveysministeriön esityksen mukaisesti lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi siirtyy kuluvan vuoden aikana valtakunnallisen hallinnointiyksikön FinnHEMSin vastuulle. Valtakunnallinen hallinnointiyksikkö vastaa lentopalvelusta sekä tukikohdista maayksikköineen. Tehtäviin kuuluu mm. valtakunnallinen helikopteripalvelun kilpailutus. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien ensihoidon erityisvastuualueet vastaavat lääkinnällisestä toiminnasta.

Tavoitteena on lääkärihelikopteritoiminnan kehittäminen, toiminnan turvaaminen ja tasapuolisen palvelun tarjoaminen. FinnHEMS on yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistama, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa kesäkuussa 2010. Yhtiön tehtävänä on tarjota kiinteässä yhteistyössä muun ensihoitopalvelun kanssa korkealaatuisia ensihoitopalveluita äkillisissä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa.

Viestinnän hoitamiseen asiakas tarvitsee tehokkaita, toimivia ja helposti käytettäviä ratkaisuja. Toteutamme näistä lähtökohdista FinnHEMS–verkkopalvelun ja sen ylläpitojärjestelmän, joka otetaan käyttöön myöhemmin keväällä asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.Takaisin

Lääkärihelikopterilentäjiä

Meihin luottavat jo