Järjestörekisteri ja uutiskirjesovellus Vanhustyön keskusliittoon

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 9.2.2011

Toteutamme kevään aikana asiakkaamme verkkopalveluun tarvittavat laajennukset jäsentietojen hallintaan ja sähköisten uutiskirjeiden lähettämiseen. Molemmat toimivat näppärästi yhdessä.

Keskitettyjä sähköisiä ratkaisuja – rekisterisovellus, uutiskirjeet, ekstranet ...

Vanhustyön keskusliitto haki toimintansa tehostamiseksi uutta rekisterisovellusta, joka toimisi myös osoitelähteenä sähköisessä viestinnässä – ilman, että tietoja joutuisi päivittämään kahdessa paikassa. Meillä näitä keskistettyjä ratkaisuja on tehty jo vuosia, joten ei ollut vaikea vakuuttaa asiakastamme – varsinkin kun rekisteriä pystyy päivittämään myös aiemmin toimittamme ekstanet-palvelun kautta. Rekisteri tarjoaa myös käyttökelpoista ja ajantasaista tietoa, jota voidaan hyödyntää liiton verkkopalvelussa – mm. osoite- ja palveluhauissa. Yksinkertaisen kätevää.

Kattava ja perusteellinen määrittelytyö ja uuden ideointia
Projekti lähti liikkeelle määrittelytyöllä, jossa kartoitettiin asiakkaan nykyisen rekisterin lisäksi uudistustarpeet ja kehitysideat. Laaja kokemuksemme erilaisten rekisteriratkaisujen tuottamisesta tarjosi asiakkaallekin uusia ajatusmalleja oman toimintansa kehittämiseksi. Perusrutiinien yksinkertaistamisen lisäksi suunnittelimme raportointiin ja muuhun tiedon hyödyntämiseen ratkaisuja, joilla työaikaa voidaan säästää ja toimintaa kehittää. Määrittelyn perusteella asiakkaalle luovutettiin dokumentaatio, jota he käyttivät tarjouskilpailun liitteenä. Näin saadut tarjoukset olivat vertailukelpoisia ja asiakas valitsi niistä parhaiten käyttötarkoitukseensa sopivan.

Uutiskirjesovellus otetaan käyttöön heti alkukeväästä ja rekisterisovellus luovutetaan asiakkaalle ennen kesälomia.Takaisin

Meihin luottavat jo