Suomen Arkkitehtiliitto SAFA asiakkaaksi

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 9.12.2008

Solmimme merkittävän asiakassuhteen Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn sähköisten palveluiden toteuttamiseksi. Uusimme kevään 2009 aikana SAFAn verkkopalvelut (www, Extranet) jonka lisäksi toteutamme myös järjestötoiminnan keskiössä olevan vaativan ja laajan järjestörekisterisovelluksen joka integroidaan toiminnallisesti niin asiakkaan taloushallinto-ohjelmistoon kuin myös tulevan verkkopalvelun eri osa-alueisiin.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA asiakkaaksi

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta. Vuonna 1892 perustetun yhdistyksen jäsenenä on 2950 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia eli yli 80 % kaikista Suomen arkkitehdeista. Arkkitehti SAFA on Suomen Arkkitehtiliiton jäsen. Lisäksi SAFAlla on 735 opiskelijajäsentä.

2009: Tavoitteita ja ratkaisuja: Ajankohtainen, monipuolinen, kattava ja selkeä verkkopalvelu tukemaan järjestön eri toiminta- ja palvelumuotoja verkkoympäristössä sekä monipuolinen järjestörekisterisovellus organisaatio- ja henkilötietojen sekä laskutuksen hallintaan
Lähtökohtana verkkopalvelu-uudistuksessa on toteuttaa SAFAn toimintaan soveltuva kokonaisvaltainen sähköisten palveluiden kokonaisuus joka koostuu julkisesta verkkopalvelusta, jäsenistön ja muiden sidosryhmien käyttöön soveltuvasta Extranet –palvelusta sekä järjestötoiminnan hallintaan soveltuvasta laajasta ja monipuolisesta järjestörekisterisovelluksesta joka yhdistetään toiminnallisesti verkkopalvelun eri osa-alueisiin ja asiakkaan käytössä olevaan taloushallinto-ohjelmistoon.

SAFAn julkinen verkkopalvelu pyrkii aktiivisen tiedottamisen, lausuntojen ja kannanottojen kautta toteuttamaan järjestön viestintästrategiaa, tarjoamaan perustietoa liiton toiminnasta ja palveluista, ajankohtaisista tapahtumista sekä ammatinharjoittamisesta. Lisäksi käyttöön otettavan keskustelualueen tavoitteena on arkkitehtuurikeskustelun ja -kritiikin edistäminen tavalla, joka kiinnostaa myös suurta yleisöä. Tulevaan järjestörekisteriin yhdistettävä arkkitehtihaku palvelee niin ikään erilaisten palveluntarvitsijoiden tarpeita ja sen avulla voi hakea erilaisiin suunnittelutehtäviin soveltuvia SAFA arkkitehtejä alueellisen tai tehtävärajauksen sekä vapaasanahaun perusteella. Koulutustoiminnan ja SAFAn ylläpitämän alan pätevyysjärjestelmän tukemiseen ja kehittämiseen toteutetaan tehtävään soveltuva monipuolinen ratkaisu joka yhdistää käyttöön otettavan tapahtuma- ja koulutuskalenterin tulevan järjestörekisterin henkilötietoihin (asiantuntijarekisteri, henkilöiden koulutustiedot, jne). Tulevaa järjestörekisteriä hyödynnetään myös SAFAn verkkopalvelussa olevan kilpailukalenterin tietojen hallintaan ja dynaamiseen esittämiseen. Laajan verkkopalvelun tiedon hallintaan toteutetaan tarvittavat tiedon hakuun ja asiasanaluokitteluun perustuvat toiminnot, dynaaminen sivustokartta sekä verkkopalvelun käyttöä helpottavat helppokäyttöisyystoiminnot. Verkkopalvelun käytön seurantaan toimitetaan lisäksi monipuoliset tilastointi- ja raportointityökalut joiden avulla verkkopalvelun käytöstä saadaan relevanttia tietoa sen sisällön ja rakenteen kehittämistä varten.

Julkisen verkkopalvelun lisäksi pääasiassa SAFAn jäsenistön käyttöön toteutettava Extranet –palvelu palvelee sisäisen viestinnän ja materiaalinhallinan apuvälineenä. Kirjautumisen kautta jäsenet pääsevät myös päivittämään järjestörekisterissä ja arkkitehtihaussa olevia tietojaan sekä osallistumaan koulutuskalenterin kautta koulutuksiin ja kursseihin. Toimitettava ratkaisu palvelee joustavasti myös järjestön sisäistä Intranet –käyttöä ja sivusisältöä voidaan tuottaa vastuualueittain järjestön eri toimikuntien ja työryhmien käyttöön. Extranet -palvelua voidaan myös laajentaa kulloistenkin tarpeitten mukaisesti järjestön muiden kohde- ja sidosryhmien käyttöön.

Verkkopalvelun taustalle toteutettava laaja, monipuolinen ja joustava järjestörekisterisovellus tarjoaa apuvälineitä SAFAn henkilö- ja organisaatiotietojen ylläpitoon, luokitteluun sekä tiedon hakuun ja laskutukseen. Toteutettavan rekisterisovelluksen joustava tietoarkkitehtuuri mahdollistaa nykyisten käytössä olevia jäsen- ja lehtirekisteritietoja laajemman käytön ja sen avulla voidaan kehittää SAFAn monipuolista toimintaa järjestön eri toiminta-alueilla (koulutus, kilpailutoiminta, tutkimushankkeet, jne). Lehtitilausten ja jäsenmaksujen hallintaa varten rekisterisovellus integroidaan asiakkaan käytössä olevaan taloushallinto-ohjelmistoon.

Laajat järjestelmäuudistukset on tarkoitus toteuttaa ja ottaa käyttöön vaiheittain kevään ja kesän 2009 aikana.Takaisin

Meihin luottavat jo