Merenkulkuelektroniikan globaali ratkaisutoimittaja FURUNO Finland Oy asiakkaaksi

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 16.1.2008

Monipuoliset ja vaativat asiakasratkaisut, ylläpitojärjestelmämme joustavuus ja monipuolisuus, liiketoiminnan ja markkinoinnin ymmärryksemme sekä graafinen osaamisemme vakuuttivat globaalin merenkulkuelektroniikan osaajan, FURUNO Finland Oy:n, kun he hakivat toimittajaa verkkopalvelunsa uudistajaksi.

Merenkulkuelektroniikan globaali ratkaisutoimittaja FURUNO Finland Oy asiakkaaksi

FURUNO on johtavia merenkulkuelektroniikan toimittajia maailmanlaajuisesti. Konsernin palveluksessa on 2.300 henkilöä ja toimintaa on yli 40 maassa. Osa konsernin strategisesta tuotekehityksestä tehdään Suomessa. Furuno Finland Oy on vakavarainen, kasvava yritys ja vahvan tuotekehitysosaamisensa lisäksi toimittaa ja huoltaa navigointijärjestelmiä kotimaassa ja ulkomailla. Furuno Finland Oy valmistaa erilaisia elektroniikkajärjestelmiä, kuten reitinhallinta-, tieto- ja navigaatiojärjestelmiä ja hälytys- ja turvallisuusjärjestelmiä.

2008: Tavoitteita ja ratkaisuja – yrityspresentaatioon, tuotteiden sekä asiakasratkaisujen esittelyyn ja markkinointiin soveltuva monipuolinen ja kattava verkkopalvelu
Lähtökohtana verkkopalvelun uudistamisessa on kehittää FURUNO Finland Oy:n verkkoilme vastaamaan konsernin uutta graafista ohjeistoa ja muita konsernisivustoja soveltuvin osin. Lisäksi käyttöön tarjottava moderni ylläpitojärjestelmä helpottaa, tehostaa ja nopeuttaa verkkopalvelun aktiivista hallintaa sekä käytön seurantaa ja tarjoaa pitkällä aikavälillä monipuolisia ratkaisuja yrityksen sähköisten liiketoimintaprosessien tehostamiseen. Yrityksen vahvuutena oleva pitkälle kehitetty tekninen osaaminen ja tuotekehitys on tarkoitus saada laajan ja monipuolisen tuotetarjonnan rinnalla paremmin esiin jolloin toimitetut asiakasratkaisut ovat keskeisessä roolissa.

eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan rakennettava verkkopalvelu koostuu helppokäyttöisestä ja joustavasta sivuston rakenteen ja sisällön hallintatyökalusta, tietosisällön hallintaan suunnitelluista tehokkaista hakutoiminnoista, uutisointityökaluista sekä sähköisten lomakkeiden hallintasovelluksesta. Monipuolinen sivuston käytön seurantaa suunniteltu kävijäseurantaohjelmisto tarjoaa asiakkaalle relevanttia ja helposti hyödynnettävissä olevaa tietoa verkkopalvelun käytöstä, jota voidaan soveltaa verkkopalvelun kehitystyön apuvälineenä.

Jatkosuunnitelmissa on sivuston kehittäminen ja toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin soveltuvilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa (mm. sähköiset uutiskirjeet, tuote- ja referenssitietokantaratkaisut, asiakasrekisterisovellukset, Extranet-palvelut, jne.).

Kaksikielinen verkkopalvelu otetaan käyttöön keväällä 2008 asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.Takaisin

Meihin luottavat jo