Yhteistyösuhde Hartelan verkkopalveluiden järjestelmätoimittajana jatkuu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 1.10.2005

Olemme tehneet yhteistyötä Hartela rakennuskonsernin järjestelmätoimittajana jo vuodesta 2001 lähtien. Toimitimme tuolloin asiakkaallemme asumiskohteiden markkinoinnin hallintaan suunnitellun järjestelmän jota on kehitetty vuosien aikana asiakkaan tarpeiden ja konsernin visuaalisen identiteetin kehityksen mukaisesti.

Yhteistyösuhde Hartelan verkkopalveluiden järjestelmätoimittajana jatkuu

Haasteita ja ratkaisuja
Hartela konsernilla on runsaasti eri sivustoja niin asuntotuotantoon kuin myös toimitilarakentamiseen ja -markkinointiin liittyen. Sivustoilla on yhtäältä päällekkäisyyksiä ja toisaalta niiden hallintaan liittyvät ratkaisut on moninaisia perustuen eri järjestelmiin ja eri palvelutoimittajien toteuttamiin ratkaisuihin. Uusien verkkopalvelujen ja sivustojen hallintaratkaisujen tarpeiden myötä asiakkaalla oli tarvetta myös laajemmalle strategiselle suunnitelmalle miten koko järjestelmä kannattaisi suunnitella jotta eri verkkopalveluiden hallinta olisi mahdollisimman tehokasta ja joustavaa. Hartela pyysi eri toimittajaehdokkailta ratkaisuehdotuksen ongelmaan ja meidän ehdottamamme toimintasuunnitelma valittiin ehdotusten joukosta jatkoon. Perustellut suunnitelmat, hyvin hoidettu asiakasyhteistyösuhde sekä toimiva sekä helppokäyttöinen ja monipuolinen ylläpitojärjestelmä olivat vakuuttavia lähtökohtia yhteistyön jatkamiseen.

Suunnitelman mukaisesti saimme toteutettavaksi aluksi Hartelan asuntotuotantoon liittyvän erikoiskohteen – Turun lähistöllä sijaitsevan Raadelman – ylläpitojärjestelmän uusimisen. Sivuston graafisesta ilmeestä vastasi asiakkaan mainostoimisto. Raadelman lisäksi saimme toteutettavaksi Hartelan toimitilojen markkinointiin soveltuvan sivuston suunnittelun ja toteutuksen. Toimitimme teknisen ylläpitoratkaisun lisäksi myös sivuston graafisen ilmeen asiakkaan toiveiden ja konsernin graafisen ohjeiston mukaisesti. Uuden sivuston markkinointia tukemaan toteutettin myös FLASH-intro.

Tutustu toteutettuihin verkkopalveluihin alla olevissa osoitteissa:

Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy / Raadelma:
http://www.raadelma.com (tekninen toteutus)

Rakennusosakeyhtiö Hartela / Toimitilamarkkinointi:
http://www.toimitilat.hartela.fi (tekninen ja visuaalinen toteutus)Takaisin

Meihin luottavat jo