Kemesta ry hoitaa metsä- ja kemianteollisuuden standardisoinnin

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 28.11.2012

Luomme uudelle perustettavalle organisaatioille sen tarvitsemat viestintäratkaisut sähköiseen mediaan ja samalla toteutamme yhdistyksen perusilmeen (logo, värit, typografia) asiakkaan käyttöön.

Kemesta ry hoitaa metsä- ja kemianteollisuuden standardisoinnin

Kemesta

Vuoden 2013 alussa virallisesti aloittava, metsä- ja kemianteollisuuden standardisointiin keskittyvä organisaatio on osa kotimaista Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:tä. Kemesta ry:n tehtävänä on toimia metsäteollisuuden, kemianteollisuuden ja väriteollisuuden toimialayhteisönä ja sen työkenttään kuuluvat muun muassa biopohjaisten tuotteiden, sellun, paperin ja kartongin sekä maalien, lannoitteiden ja useiden muiden kemian alan tuotteisiin ja teknologioiden liittyvän standardisoinnin hoitaminen.

"Standardisointi on yritysten kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeää. Kun toimialat muuttavat muotoaan, on standardisointiakin hoidettava nykyaikaisella ja tehokkaalla tavalla. Kemesta ry:n perustaminen on hieno esimerkki eri toimialojen yhteistyön rakentamisesta", sanoo Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Timo Leppä.

Käytännössä kuluttaja törmää standardeihin arkipäivän elämässään paljonkaan niitä ajattelematta – kaasupullot sopivat kesämökin kaasugrilliin, lapsen syöttötuoli on oikean korkuinen, ruoka-ainepakkaukset ovat hygieenisiä ja maalit pysyvät talon seinässä. Ilman standardeja eläisimme aika kaoottisessa maailmassa.

Luomme uudelle organisaatiolle sen tarvitseman perusilmeen ja toimitamme yhdistyksen käyttöön viestintään sopivan verkkopalvelun. Kiireellisellä aikataululla toteutettava projekti valmistuu vielä tämän vuoden loppuun mennessä ja uusi verkkopalvelu tullaan julkaisemaan alkukeväästä 2013 asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.Takaisin

Meihin luottavat jo