Uusia julkaisuja: Kriminaalihuollon tukisäätiö

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 12.9.2012

Uudistimme organisaation ilmeen, viestintämateriaalit sekä verkkopalvelun.

KRITSille uusi organisaatioilme!

KRITS on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio, jolla on tärkeä rooli yhteiskunnassa. Viestintänsä tueksi se tarvitsi ammattilaisen, joka luo tarvittavat välineet niin sähköiseen, kuin myös perinteiseenkin mediaan. Otimme haastavan, mielenkiintoisen ja paljon taustasuunnittelua vaativan työn mielellään vastaan ja työn jälki on nähtävissä niin verkossa, kuin myös muussa asiakkaan viestinnässä.

Suunnittelutyön lähtökohtana oli antaa Kriminaalihuollon tukisäätiöstä mielikuva asiallisesta ja luottamusta herättävästä asiantuntijaorganisaatiosta, joka tarjoaa faktatietoa kriminaalityön eri aihealueista. KRITS on positiivinen, eteenpäin menevä organisaatio, joka toiminnallaan vaikuttaa tärkeisiin yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin, ja jonka asema on oman alan toimijoiden keskuudessa tunnettu ja arvostettu. Yleisilme on ajanmukainen, mutta samalla kestävä, selkeä, asiallinen ja säätiön toimintaympäristöön sopiva kokonaisuus.

Työ kattoi organisaation perusilmeen, viestintämateriaalien, verkkopalvelun ja uutiskirjeiden suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi toteutettiin graafinen ohjeisto uuden organisaatioilmeen käytön opasteeksi.

www.krits.fiTakaisin

Kriminaalihuollon tukisäätiö (KRITS) on rangaistuksesta vapautuvien selviytymistä ja elämänhallintaa edistävä valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja. Säätiön tarkoituksena on tukea kriminaalihuoltotyötä ja sen kehittämistä sekä vaikuttaa toimintaan, jolla vähennetään uusintarikollisuutta ja sen haittoja.

KRITS ilmemateriaalit

Meihin luottavat jo