Äidinkielenopettajat verkossa!

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 21.5.2012

Liiton uusi verkkopalvelu julkaistiin ylioppilastutkintouudistukseen liittyvän keskustelun velloessa mediassa. ÄOL pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan myös äidinkielen ylioppilaskokeen uudistamiseen.

Äidinkielen opettajat verkossa

Suunnittelimme ja toteutimme Äidinkielen opettajain liitolle verkkopalvelu-uudistuksen, jonka tavoitteena oli luoda eri kohderyhmiä palveleva ajankohtainen ja mielenkiintoinen kokonaisuus. Monipuolinen sisältö koostuu mm. erilaisista blogeista, ajankohtaisuutisista ja tapahtumakalenterista, joka kokoaa kattavasti niin liiton, kuin sen paikallisjärjestöjen ja yhteistyökumppanien tapahtumia, koulutusta ja seminaareja sekä kilpailuja ja projekteja.

Verkkopalvelun ilmesuunnittelussa hyödynnettiin liiton uutta organisaatioilmettä (logo, värimaailma) kehittämällä moderni, selkeä ja helppokäyttöinen sähköinen viestintäkavana liiton käyttöön. Tavoitteena on antaa positiivinen ja aktiivinen mielikuva kotimaisen kielen opetustyötä edistävästä ja tukevasta asiantuntijaorganisaatiosta. Värien käytöllä, graafisille muodoilla ja kuvituksella verkkopalvelusta luotiin dynaaminen, näyttävä ja houkutteleva kokonaisuus.

Jäsenistön käyttöön suunnattu ekstranet-palvelu keskustelualueineen otetaan käyttöön myöhemmin syksyllä 2012.

www.aidinkielenopettajainliitto.fiTakaisin

ÄOL

Vuonna 1948 perustettuun Äidinkielen opettajain liittoon (ÄOL) kuuluu noin 3000 jäsentä ja sillä on 24 paikallisjärjestöä ympäri Suomen.

ÄOL edustaa ja tukee äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia heidän opetustyössä. Se myös huolehtii ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta, seuraa koulutuspolitiikkaa ja toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Liitto seuraa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tilannetta koko maassa sekä auttaa opettajia erilaisissa opetukseen ja kouluun liittyvissä kysymyksissä.

Meihin luottavat jo