Faktian verkkopalvelu uusiksi

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 14.4.2011

Toteutimme koulutuspalveluita tarjoavalle Faktialle verkkopalvelu-uudistuksen perustuen uuteen yritysilmeeseen ja uusiin toimintamalleihin.

Faktian verkkopalvelu uusiksi

Faktia (entinen Forssan Aikuiskoulutuskeskus) on ollut asiakkaanamme jo vuodesta 2006 lähtien ja nyt toteutettu uudistus on lajissaan jo kolmas. Koulutuspalveluiden kehittäminen muuttuvien yhteiskunnallisten tarpeiden mukaan vaatii myös ajan tasalla olevia sähköisiä ratkaisuja, jotka palvelevat niin opiskelijoita kuin myös koulutuksen suunnittelijoita.

Faktia tarjoaa ammatillista aikuiskoulutusta vuosittain noin 4000 aikuisopiskelijalle neljällä paikkakunnalla - Forssassa, Hämeenlinnassa, Turussa ja Espoossa. Faktian monipuolinen koulutustarjonta koostuu mm. yritysten henkilöstökoulutuksesta, omaehtoisesta ja työvoimapoliittisesta koulutuksesta sekä erilaisista näyttötutkinnoista ja pätevöittämiskoulutuksista.

Laajan koulutustarjonnan hallintaan toteutimme joustavan ja monipuolisen kurssihallintajärjestelmän osana verkkopalvelua. Lisäksi asiakkaan käytössä on laajat ja monipuoliset sisällönhallinnan ratkaisut, joilla sisällön taitto, rakenteen muutokset, mainonnan hallinta ja uutisointi sujuvat joustavasti ja hajautetusti koko koulutuskeskuksen henkilökunnan toimesta.

www.faktia.fiTakaisin

Meihin luottavat jo