Sopimus SanSec Partners / PMI Ventures verkkopalveluiden toteuttamisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 8.8.2008

Helsinkiläinen sijoitusyhtiö SanSec Partners haki kumppanikseen luovaa toimistoa jonka kautta sekä yritysilmeen suunnittelu ja toteutus että verkkopalvelun graafinen ja tekninen toteutus onnistuu saman katon alta. Toteutetut laadukkaat ja viimeistellyt asiakastyöt sekä monipuolinen osaamisemme vakuuttivat SanSec Partnersin ja teimme sopimukset sekä SanSecin että yrityksen luoviin toimialoihin keskittyneen PMI Ventures –pääomarahaston yritysilmeiden ja verkkopalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Sopimus SanSec Partners / PMI Ventures verkkopalveluiden toteuttamisesta

SanSec Partners / PMI Ventures

SanSec Partners on yksityinen yritysjärjestelyihin ja niiden rahoitukseen erikoistunut asiantuntijayritys. Yrityksen palvelut on erityisesti suunnattu pääomarahastojen hallinnointiyhtiöille kattaen tarvittaessa koko sijoituskohteen elinkaaren. SanSec Partners on toiminut neuvonantajana useiden ulkomaisten ja kotimaisten pääomarahastojen varainhankinnassa, sijoituskohteiden arvioinneissa ja järjestelyissä sekä sijoitussalkun hallinnoinnissa. Yhtiö on myös toiminut pienten ja keskisuurten yksityisten yhtiöiden neuvonantajana erityisesti pääomarahoitukseen liittyvissä asioissa.

SanSec Partners on erikoistunut toimialasektoreihin digitaalinen media, informaatio/viestintä- ja metalliteollisuuden teknologia sekä life sciences ja terveydenhuollon teknologia. Asiantuntijaverkosto täydentää yhtiön omaa osaamista.

PMI Ventures, SanSec Partnersin liiketoimintayksikkö, hallinnoi luoviin toimialoihin erikoistunutta pääomarahastoa PMI Venture Fund Ky (entinen CIM Venture Fund for Creative Industries). Rahaston toimialafokuksena on sisältöteollisuus; media, viihde ja näitä tukevat teknologiat. Portfoliosta löytyy mm. maailmanlaajuisesti menestystä niittänyt kotimainen pelitalo Housemarque Oy.

Tavoitteita ja ratkaisuja – ilmesuunnittelulla ja laadukkailla verkkopalveluilla tunnettuutta, uskottavuutta ja luotettavuutta yrityksen toimintaan sekä ulkoiseen markkinointiviestintään
Haasteellinen tehtävämme on toteuttaa toistensa kanssa keskenään sukunäköiset yritysilmeet ja verkkopalvelut, joista SanSec Partners on toimialansa kautta selvästi konservatiivisempi kun taasen PMI Ventures edustamiensa luovien toimialojen kautta nuorekkaampi ja rennompi.

Ilmesuunnittelun lähtökohtana on toteuttaa SanSec Partners rahoitusyritykselle yritysilme, joka tarjoaa mielikuvan luotettavasta toimijasta ja yhteistyökumppanista jonka kautta alan kotimaiset sekä ulkomaiset pääomasijoittajat ja suuretkin rahastot saavat asiantuntevaa palvelua, neuvoja ja hyviä kontakteja sijoituskelpoisiin ja tuottaviin kasvuyrityksiin eri toimialoilla (Life Science, ICT, luovat toimialat). Yrityksen pääomarahastolle, PMI Ventures, luodaan geneerisesti sukunäköinen, mutta enemmän rahaston sijoituskohteiden, luovien toimialojen, visuaaliseen maailmaan sijoittuva yritysilme (logo, värimaailma ja typografia), joka on kuitenkin uskottava, dynaaminen ja linjassa yrityksen kokonaisviestinnän kanssa.

Verkkopalvelut toteutetaan joustavasti samalle ylläpitoalustalle ja käyttöön tuleva perusjärjestelmä soveltuu verkkopalvelun sisällön ja rakenteen hallintaan, uutisointiin sekä käytön seurantaan. Monipuolinen ja joustavasti laajennettavissa oleva eAdmin –ylläpitojärjestelmä tarjoaa tulevaisuudessa asiakkaan tarpeen mukaisia ja helppokäyttöisiä markkinointiviestinnän ratkaisuja.

Verkkopalvelut ja uusi yritysilme julkaistaan syyskuun loppupuolella asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Kysy lisätietoa markkinointiviestinnän kokonaisratkaisuistamme:
Sami Pylvänäinen, IT Manager
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo