Lammin Ikkunat verkkopalvelu julkaistu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 12.6.2008

Lammin Ikkunat verkkopalvelu julkaistiin asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua uuden ilmelanseerauksen yhteydessä. Uudesta ilmeestä ja verkkopalvelun monipuolisuudesta on tullut heti alusta lähtien erinomaista asiakaspalautetta. Asiakkaitten lisäksi uudet www-sivut tarjoavat laajentuvalle jälleenmyyntiketjulle työvälineitä tuotteiden ja ratkaisujen markkinointiin.

Lammin Ikkunat verkkopalvelu julkaistu

Lammin Ikkuna Oy valmistaa ja markkinoi korkealuokkaisia ikkunoita ja ikkunaovia tilaustyönä vaativille asiakasryhmille. Tuotteiden korkean laadun takeena on mittava tuotekehitystyö ja läpi koko tuotantoprosessin ulottuva, jatkuva laadunvalvonta. Tästä osoituksena on tuotteille myönnetty Suomen Standardisoimisliiton SFS-merkin käyttöoikeus ja Venäjän sertifikaatti. Tuotannon erityispiirteet vastaavat sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen tarpeita.

Tehdas sijaitsee nimensä mukaisesti Lammilla, eteläisessä Hämeessä, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Yritys työllistää n. 100 henkilöä ja liikevaihto on n. 11 miljoonaa euroa vuodessa. Tuotanto markkinoidaan pääasiallisesti kotimaahan ja lähialueille maamme johtavien rakennustarvike- ja asennusliikkeiden välityksellä.

Tavoitteet ja ratkaisut
Lammin Ikkunat -verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen taustalla oli laaja yrityksen liiketoiminnan ja sen tuotteiden markkinoinnin kehittämisprojekti, jossa yritykselle luotiin täysin uusi visuaalinen identiteetti, joka vastaa paremmin yrityskuvaa modernista, laadukkaasta ja dynaamisesta toimijasta. Ilmeuudistuksen, viestinnän ja markkinoinnin kehittämisen lisäksi yrityksen liiketoiminnan kehittämisprosessin tavoitteena on tehostaa yrityksen toimintamalleja ja prosesseja nykyistä tehokkaammiksi ja liiketoiminnaltaan kannattavammiksi.

Kansainväliseen markkinointiin soveltuva monikielinen, asiakkaita paremmin ja monipuolisemmin palveleva verkkopalvelu toteutettiin alkuvaiheessa pääasiassa markkinointiin soveltuvana perusratkaisuna, jolla lanseerattiin uusi yritysilme ja palvelukonsepti sekä esitellään pääpiirteissään uutta tuotemallistoa. Verkkopalvelua tullaan täydentämään asiakkaan liiketoimintaa, sähköistä viestintää ja eri palvelumuotoja tukevilla ratkaisuilla, kuten tuote- ja jälleenmyyjätietokannoilla, tietopankilla, sähköisillä uutiskirjeillä sekä jälleenmyyjäkäyttöön soveltuvilla Extranet -palveluilla.Takaisin

Tutustu uudistuneeseen Lammin Ikkunat verkkopalveluun alla olevassa osoitteessa:
http://www.lammin.fi

Meihin luottavat jo