Furuno Finland Oy:n verkkopalvelu julkaistu

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 27.5.2008

Furuno Finland Oy:n verkkopalvelu julkaistu

FURUNO on johtavia merenkulkuelektroniikan toimittajia maailmanlaajuisesti. Konsernin palveluksessa on 2.300 henkilöä ja toimintaa on yli 40 maassa. Osa konsernin strategisesta tuotekehityksestä tehdään Suomessa. Furuno Finland Oy on vakavarainen, kasvava yritys ja vahvan tuotekehitysosaamisensa lisäksi toimittaa ja huoltaa navigointijärjestelmiä kotimaassa ja ulkomailla. Furuno Finland Oy valmistaa erilaisia elektroniikkajärjestelmiä, kuten reitinhallinta-, tieto- ja navigaatiojärjestelmiä ja hälytys- ja turvallisuusjärjestelmiä.

Lähtökohtana verkkopalvelun uudistamisessa oli kehittää FURUNO Finland Oy:n verkkoilme vastaamaan konsernin uutta graafista ohjeistoa ja muita konsernisivustoja soveltuvin osin. Lisäksi käyttöön otettu moderni ylläpitojärjestelmä helpottaa, tehostaa ja nopeuttaa verkkopalvelun aktiivista hallintaa sekä käytön seurantaa ja tarjoaa pitkällä aikavälillä monipuolisia ratkaisuja yrityksen sähköisten liiketoimintaprosessien tehostamiseen. Yrityksen vahvuutena oleva pitkälle kehitetty tekninen osaaminen ja tuotekehitys on tarkoitus saada laajan ja monipuolisen tuotetarjonnan rinnalla paremmin esiin jolloin toimitetut asiakasratkaisut ovat keskeisessä roolissa.

Jatkosuunnitelmissa on sivuston kehittäminen ja toiminnallisuuden laajentaminen kohderyhmäviestintään ja vuorovaikutteisiin palveluihin soveltuvilla ratkaisuilla joita monipuolinen markkinointiviestintään suunniteltu eAdmin -ohjelmistomme tarjoaa (mm. sähköiset uutiskirjeet, tuote- ja referenssitietokantaratkaisut, asiakasrekisterisovellukset, Extranet-palvelut, jne.).

www.furuno.fiTakaisin


Meihin luottavat jo