Muoviteollisuus ry:n verkkopalvelu otettu käyttöön

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 22.4.2008

Muoviteollisuus ry:n verkkopalvelu julkaistiin sovitussa aikataulussa asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua.

Muoviteollisuus ry:n verkkopalvelu otettu käyttöön

Tavoitteena oli toteuttaa Muoviteollisuus ry:lle helppokäyttöinen, visuaalisesti houkutteleva ja tiedon esitystavaltaan selkeä verkkopalvelu, jonka ylläpidon helppous varmistaa sisällön ajankohtaisuuden ja kiinnostavuuden eri kohde- ja sidosryhmille. Verkkopalvelun ilmesuunnittelussa käytettiin asiakkaan käytössä olevaa viestintä- ja markkinointimateriaalia sekä graafista ohjeistoa joiden perusteella organisaation sähköiselle ilmeelle (www, Extranet ja sähköinen lomakkeisto) luotiin tarvittava uudistus ja modernisointi. Projektin yhteydessä myös organisaation logoa nykyaikaistettiin ja virtavivaistettiin toimivampaan muotoon. Yhdessä asiakkaan kanssa tehdyllä sisältö- ja rakennesuunnittelulla pyrittiin laajentamaan ja kehittämään organisaation viestintää monipuolisemmaksi eri kohde- ja sidosryhmät huomioonottavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Perinteisen organisaatiotiedottamisen lisäksi tavoitteena oli aktivoida kotimaisten muoviteollisuusyritysten osallisuutta ja näkyvyyttä verkkopalvelun sisällössä.

Tutustu Muoviteollisuus ry:n uusittuun verkkopalveluun osoitteessa:
http://www.muoviteollisuus.fiTakaisin

Meihin luottavat jo