Joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja hanke-, projekti- ja kampanjasivustojen toteutukseen

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 5.2.2008

Toteutimme järjestöasiakkaillemme (Alzheimer-keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto) monipuolisia, helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja erilaisten järjestötoimintaan liittyvien projekti- ja kampanjasivustojen toteutukseen.

Joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja hanke-, projekti- ja kampanjasivustojen toteutukseen

Alzheimer-keskusliiton kampanjasivustot
Asiakkaamme Alzheimer-keskusliitto juhlistaa tänä vuonna 20-vuotista toimintaansa. Juhlavuonna järjestetään monia tapahtumia ja kampanjoita, joiden avulla liitto tuo esiin muistisairaiden ja heidän omaistensa asioita. Kampanjoiden ja hankkeiden esittelyä varten toteutimme Alzheimer-keskusliiton verkkopalvelun järjestelmäpäivityksen yhteydessä ratkaisun, jonka avulla voidaan toteuttaa nopeasti, joustavasti ja kustannustehokkaasti erillisiä kampanjasivustoja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kampanjasivustojen ilme pyrittiin luomaan sukunäköiseksi ja tunnistettavaksi keskusliiton verkkoilmeen kanssa ja kampanjoiden oma ilme saatiin toteutettua kevyellä graafisella suunnittelulla - kampanjalogot, kuvitus, väritys ja typografia.

Timmitaivot on siisti juttu -nuorisohanke
Alzheimer-keskusliiton toteuttama ”Timmit aivot on siisti juttu” –hanke on valtakunnallinen tiedotuskampanja yläkouluikäisille nuorille. Hanke toteutetaan vuosina 2007-2009. Hankkeen rahoitus on saatu STM:n Terveyden edistämisen määrärahoista. Hankkeen ja kampanjoiden tarkoituksena on lisätä nuorten tietoutta muistiin ja oppimiseen vaikuttavista asioista sekä aivoterveyteen liittyvistä elintapatekijöistä.
» http://www.timmitaivot.fi

MuistiMarkkinat – valtakunnallinen vanhustyön imagokampanja
Alzheimer-keskusliitto organisoi keväällä 2008 valtakunnallisen vanhustyön imago-kampanjan nimeltä MuistiMarkkinat. Kampanjan tavoitteena on herättää opiskelijoiden mielenkiinto vanhustyöhön ja lisätä vanhustyön koulutusohjelman valinneiden määrää. Pidemmän tähtäimen päämääränä on saada tulevaisuudessa lisää työntekijöitä vanhus- ja dementiatyöhön. Kampanja kohderyhmänä ovat lähihoitajaopiskelijat. Kampanjaa on suunniteltu yhteistyössä Vanhustyön Keskusliiton, Vanhus- ja Lähimmäispalvelun liiton, Eläkeliiton ja Superin kanssa.
» http://www.muistimarkkinat.fi

MUISTILUOTSI- asiantuntija- ja tukikeskusohjelma
Alzheimer-keskusliiton Muistiluotsi –hankkeen visiona on luoda vuoteen 2010 mennessä maan kattava asiantuntija- ja tukikeskusverkosto, jonka avulla vapaaehtoistyö voimistuu, verkostoyhteistyö vahvistuu ja muistihäiriöisille ja dementoituville ihmisille suunnatut palvelut lisääntyvät ja kehittyvät. Verkkopalvelu otetaan käyttöön maaliskuussa asiakkaan sisältötuotannon valmistuttua (http://www.muistiluotsi.fi).

Munuais- ja maksaliitolle Munuaispotilaan verkko-opas
Niin ikään toisella asiakkaallamme, Munuais- ja maksaliitolla, oli tarve toteuttaa kustannustehokkaasti erillinen sivusto, joka sisältää laajasti tietoa munuaistautiin sairastuneen elämänhallintaa. Toteutimme asiakkaan käytössä olevaan jo aiemmin toimittamaamme verkkopalveluun järjestelmälaajennuksen, jonka avulla Munuais- ja maksaliitto julkaisi verkkosivuillaan laajan tietopaketin, Munuaispotilaan oppaan. Munuaispotilaan opas on laaja ja kattava tietopaketti pitkälle edennyttä munuaisen vajaatoimintaa sairastavalle potilaalle, jolle ollaan suunnittelemassa hoitomuodoksi keinomunuaishoitoa ja munuaisensiirtoa. Opas, jonka voi myös tulostaa omaan käyttöön, on tarkoitettu sekä sairastuneelle että hoitohenkilökunnalle potilaanohjaukseen.
» http://www.munuainen.fi

Kysy lisätietoja monipuolisista, joustavista ja kustannustehokkaista kampanja- tai projektisivustojen toteutusmahdollisuuksista:
Sami Pylvänäinen
Gsm. 040 825 6267
Email. sami.pylvanainen a verkkovaraani.fiTakaisin

Meihin luottavat jo