Sopimus Mielenterveyden keskusliiton verkkopalvelun uusimisesta

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 29.11.2005

Alkusyksyn aikana solmitut sopimukset kolmen eri järjestön verkkopalveluiden uusimisesta, järjestötoiminnan laaja-alainen ymmärrys sekä aiemmin toteutetut monipuoliset ja helppokäyttöiset ratkaisut vakuuttivat myös Mielenterveyden keskusliiton kun he hakivat sopivaa palveluntoimittajaa verkkopalvelunsa uusimiseksi.

Sopimus Mielenterveyden keskusliiton verkkopalvelun uusimisesta

Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveyden keskusliitto on asiantuntijajärjestö mielenterveyspotilaita ja -kuntoutujia koskevissa kysymyksissä. Liiton perustivat psykiatriset potilaat vuonna 1971. Liitto vaikuttaa yhteiskunnalliseen asenneilmastoon ja päätöksentekoon. Liitto pyrkii myös lisäämään ihmisten tasavertaisuutta sekä psyykkisten sairauksien ymmärtämistä ja hyväksymistä.

Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien etu- ja palvelujärjestö. Liiton tärkeimpiä tavoitteita on parantaa mielenterveysongelmien hoitoa ja kuntoutumisen mahdollisuuksia. Mielenterveyspalvelujen, asumisen, sosiaali- ja tukipalvelujen ja riittävän taloudellisen turvan kokonaisuus on kuntoutumisen edellytys.

Oikein mitoitetuilla mielenterveys- ja muilla palveluilla voidaan kriiseihin puuttua jo alkuvaiheessa. Näin voidaan estää kriisien syveneminen ja ehkäistä itsemurhia. Köyhyyden vastustaminen kaikin tavoin on tärkeää, sillä taloushuolet kuluttavat ihmisten voimavaroja, kärjistävät ihmissuhteita ja syrjäyttävät yhteiskunnasta.

Kovat ja kielteiset asenteet psyykkisiä sairauksia kohtaan vaikeuttavat mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien elämää. Liitto pyrkii edistämään asenteiden muuttumista ymmärtävämmiksi.

Tavoitteita ja ratkaisuja
Suunnitelmissa on toteuttaa Mielenterveyden keskusliitolle laaja verkkopalvelu ja sen hallintajärjestelmä, joka soveltuu niin tiedotustoimintaan, tapahtumahallintaan kuin myös varainhankinnan hallintaan ja kehittämiseen. Jatkosuunnittelmissa on myös jäsenistön ja alueellisen toiminnan kehittämiseen soveltuvan Extranet-palvelun toteuttaminen sekä vertaistukea ja neuvontapalveluita tukevien vuorovaikutteisten palveluiden toteuttaminen. Sivuston graafinen ilme ja käyttöliittymä uusitaan vastaamaan nykyaikaisen verkkopalvelun vaateita. Järjestelmä rakennetaan kehittämämme eAdmin Platform 4.5 –ylläpitoalustan varaan, ja siihen luodaan tarvittavat ylläpitotyökalut sivuston sisällön ja rakenteen hallintaan, tiedottamiseen, tapahtuma- koulutuspalveluiden hallintaan sekä verkkokaupparatkaisut helpottamaan liiton varainhankintaa. Jatkosuunnitelmissa on mm. Extranet-ratkaisujen toteuttaminen liiton sisäisen viestinnän kehittämiseksi. Helppokäyttöisyystoiminnot ovat luonteva osa uusittavan verkkopalvelun käytettävyyskriteerejä.

Uusi verkkopalvelu on tarkoitus ottaa käyttöön loppukeväästä 2006 asiakkaan sisältötuotannon aikataulun mukaisesti.

Kysy lisätietoja järjestöviestintään kehitetyistä ratkaisuistamme:

Sami Pylvänäinen
Puh. (02) 410 1740
Gsm. 040 825 6267Takaisin

Meihin luottavat jo