Psoriasisliitolle uusi verkkopalvelu järjestöviestintään

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 22.4.2005

Toteutimme kuluvan kevään aikana Psoriasisliitolle uusitun verkkopalvelun. Työ oli jatkoa jo aiemmin toteuttamallemme Psoriasisliiton nuoriso-osasto <B>Nupson</B> www-hankkeelle (<a href="http://www.nupso.fi" target="_blank">www.nupso.fi</a>), jossa luotiin järjestölle uusi verkkoilme ja tarjottiin nykyaikainen ja tehokas verkkoviestintäjärjestelmä liiton käyttöön.

Psoriasisliitolle uusi verkkopalvelu järjestöviestintään

Verkkopalvelun uusimisessa huomioitiin liiton erityistarpeet, jossa mm. kurssi- ja tapahtumahallinta sekä ajankohtaistiedottaminen olivat viestinnällisesti keskeisiä asioita. Nämä haluttiin saada selkeästi hallittavaksi palveluksi, jonka ylläpitäminen onnistuisi liiton vastuuhenkilöiltä helposti ja itsenäisesti ilman ulkopuolista apua.

Verkkopalvelu rakennettiin kehittämämme eSite -julkaisujärjestelmän varaan, jolla liiton vastuuhenkilöt voivat itse hallita sekä sivuston sisältöä että rakennetta. Julkaisujärjestelmää täydennettiin liiton tarpeiden mukaisilla vuorovaikutteisilla neuvontapalveluilla ja keskusteluryhmillä, jotka toteutettiin kehittämillämme ohjelmistomoduuleilla. Kysymys-/vastausparien määrän sekä laajan tietosisällön vuoksi käsiteltävät aiheet ryhmiteltiin kahteen tasoon helpottamaan niiden jäsentelyä ja palvelunkäyttäjien tiedonsaantia. Kysymys-/vastauspalsta on suoraan liiton käyttämien lääkärien hallittavissa jolloin säästytään turhilta välikäsiltä tiedon kulussa.

Tapahtumahallinnassa erilaiset kurssi- ja koulutustilaisuudet, niin alueelliset kuin valtakunnallisetkin tapahtumat, teemalomat ja hoitomatkat haluttiin kukin selkeästi ryhmiteltynä oman otsakkeensa alle. Runsaan tapahtumatarjonnan hahmottamista helpotettiin lisäksi kalenteritoiminnolla. Lisäksi tapahtumailmoittautumisista saatavia tietoja voidaan hyödyntää itse tapahtumien organisoinnissa. Tarjottu kokonaisratkaisu selkeyttää ja helpottaa huomattavasti kohderyhmien tiedon hallintaa ja halutun asian löytämistä ja tarjoaa lisäksi tapahtumajärjestäjille oivat työkalut joustavaan ja tehokkaaseen tiedonhallintaan. Verkkopalvelun laajan tietosisällön vuoksi järjestelmään lisättiin vielä vapaasanahakutoiminto sekä dynaaminen sivustokartta.

Psoriasisliiton uusien verkkosivujen tärkein tehtävä on välittää tietoa psoriaatikoille liiton toiminnasta, tapahtumista ja kuntoutuksesta sekä toimia vertaistuen välineenä. Sivujen pääasiallisena kohderyhmänä ovat yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet psoriaatikot, heidän läheisensä, alan ammattiryhmät sekä suuri yleisö.

Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry on valtakunnallinen potilas- ja kansanterveysjärjestö. Liittoon kuuluu 54 paikallisyhdistystä, joissa toimii noin 14 000 jäsentä. Psoriasisliitolla on toimisto Helsingissä ja viisi aluetoimistoa, joissa työskentelee yhteensä 17 henkilöä.

Psoriasisliitto tekee psoriasista tunnetuksi, edistää asiallista suhtautumista psoriasista sairastaviin ja heidän oikeuksiensa toteutumista sekä hyvää hoitoa. Se myös kehittää palveluja ja toimii psoriasisyhdistysten keskusjärjestönä.

Tutustu palveluun osoitteessa:
www.psoriasisliitto.fi

Kysy lisätietoja organisaatioviestintään liittyvistä ratkaisuistamme:

Sami Pylvänäinen
Puh. (02) 410 1740
Gsm. 040 825 6267Takaisin

Meihin luottavat jo