European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) -organisaation verkkopalvelu uusiksi

Sami Pylvänäinen (sami.pylvanainen a verkkovaraani.fi), 20.11.2003

Uusimme kaupallisen alan kansainvälisen tutkimus- ja koulutusorganisaation European Council of Small Business and Entrepreneurship (ECSB) verkkopalvelun.

European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) -organisaation verkkopalvelu uusiksi

ECSB:n verkkopalvelun kehitysprojekti oli monitahoinen. Yhtäältä organisaatiolle luotiin täysin uusi visuaalinen identitetti, johon kuului verkkosivuston graafisen ilmeen lisäksi logosuunnittelu sekä painotuotteiden (esite, folderi, kirjekuoret, kirjepaperit) ja presentaatiomateriaalin (PowerPoint) suunnittelu ja toteutus.

Toisaalta ECSB:n verkkopalvelua ja olemassaolevia tietokantoja sekä niiden hallintatyökaluja kehittämällä ja luomalla uusia luotiin virtuaaliselle hallinto-organisaatiolle työkalupakki, jolla verkon sisällöntuotanto, tiedottaminen ja organisaation jäsenrekisterinhallinta onnistuu tehokkaasti. Uusitulle eAdmin Platform 4.0 -ylläpitoalustalle rakennettu kokonaisuus pohjautuu eSite -julkaisujärjestelmään, jolla hallitaan internet-sivujen lisäksi kaksitasoisen Extranet -alueen sisältöä ja rakennetta. Lisäksi käytössä on uutisointi- ja tiedottamistyökalut, keskustelualueet jäsenille ja hallinto-organisaatiolle sekä jäsenrekisterin hallintatyökalu, joka sisältää osoitetarratulostus sekä laskutusominaisuudet. Jäsenet voivat myös hallita omia profiilejaan ja yhteystietojaan Extranet-alueella.

European Council of Small Business and Entrepreneurship (ECSB)
European Council of Small Business and Entrepreneurship (ECSB) on kaupallisen alan kansainvälinen organisaatio. Sen päätavoitteena on edistää pienyrittäjien ja tulevien yrittäjien johtamiskäytänteitä tutkimuksen, koulutuksen sekä eri ammattien, kansalaisuuksien ja kulttuurin välisien avoimen ideoiden vaihdon välillä. Organisaatiojäseniä . yrittäjyystutkijoita, pienyrityksen omistajia ja pk-poliittisia toimijoita - on kansainvälisesti noin 700 ja jäsenmäärä on kasvussa.

www.ecsb.org

Kysy lisätietoja organisaatio- ja järjestöhallintaan liittyvistä ratkaisuistamme:

Sami Pylvänäinen
Puh. (02) 410 1740
Gsm. 040 825 6267Takaisin

Meihin luottavat jo